Forby atomvåpen

Hiroshima Peace Memorial

Forby atomvåpen

06. august 2015

Torsdag 6. august er det 70 år siden atombomben ble sluppet over Hiroshima. De Grønne mener det er på høy tid med et forbud mot atomvåpen. Vi kan ikke risikere en ny katastrofe.

Da bombene smalt over Hiroshima og Nagasaki, ble en av de største menneskelige og miljømessige katastrofene vi har sett i moderne tid utløst. Lidelsene bombingene førte til er nesten utenfor vår fatteevne. Totalt ble omtrent 60.000 mennesker drept momentant. Nesten ytterligere 190.000 døde av radioaktivt støv i luften, forurenset mat og drikke, samt kreft og brannskader eller senskader etter stråling. I årene som fulgte ble barn født med alvorlige lidelser som en konsekvens av foreldrenes og besteforeldrenes eksponering.

Et internasjonalt forbud

Tragedien var menneskeskapt gjennom villet politikk, og med villet politikk kan vi hindre at dette skjer igjen. De Grønne støtter kravet til et stort antall av verdens stater og et bredt sivilsamfunn om et forbud mot atomvåpen og ønsker et NATO uten disse masseødeleggelsesvåpnene.

Grønne partier i flere andre land, deriblant i Tyskland, har stått i spissen for arbeidet for nedrustning og mot utplassering av atomstridshoder på eget territorium gjennom mange år, og De Europeiske Grønne vedtok på sitt rådsmøte i Istanbul i november 2014 at EGP støtter et internasjonalt forbud mot atomvåpen.  De siste årene har motstanden mot atomvåpen vokst og favnet langt bredere. Tre av fire stater støtter initiativet om et forbud, etter et forslag fra Østerrike..

Det er sørgelig at regjeringen til den såkalte fredsnasjonen Norge nekter å gjøre det samme.

Norge må støtte forbudet

Tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen ble avholdt i New York i år, uten enighet om en slutterklæring. At verdens land ikke har klart å følge opp forpliktelsen som ligger i ikke-spredningsavtalen for atomvåpen (NTP) om fullstendig nedrusting, er et alvorlig skritt i feil retning. Vi i De Grønne mener klart og tydelig at Norge skal støtte et forbud mot atomvåpen.

Over 100 land har sluttet seg til initiativet Humanitarian Pledge, som jobber for å begynne forhandlingene om et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Gjennom dette arbeidet forsøker de å inspirere og motivere verdens befolkning og regjeringene til å utarbeide avtaler om nedrustning. Til tross for at Norge var en av de første initiativtakerne til dette, gjennom “det humanitære sporet,” har ikke Norge sluttet seg til initiativet. Vi håper likevel at regjeringen nå vil lytte til signalene, og justere kursen.

En aktiv nedrustningspolitikk

Det er ennå ikke for sent. Norge har gjort dette før. Vi støttet arbeidet med å forby klasevåpen og landminer, selv om det også satt langt inne, og da konkluderte regjeringen med at det var riktig og viktig at Norge spilte en nøkkelrolle for å få avtalene i havn. Regjeringen har nå en mulighet til å gjøre det samme med nedrustning av atomvåpen. Vi tror det vil være en langt mer konstruktiv linje enn den regjeringen foreløpig har inntatt.

Miljøpartiet De Grønne mener det er fullt mulig å kombinere en aktiv politikk for nedrustning, med å følge opp våre forpliktelser som NATO-medlem. Vi mener det er beklagelig at regjeringen har skjøvet NATO foran seg, i stedet for å ta konsekvensene av det vi sier, – nemlig at vi ønsker oss en verden uten atomvåpen. Regjeringen må spørre seg selv hva vi skal svare når våre etterkommere spør oss hva vi gjorde for å avskaffe atomvåpen, når vi visste hvor farlige de var. La oss bruke 70-årsdagenen for Hiroshima og Nagasaki til å innta en aktiv posisjon for avvikling av atomvåpen. Det skylder vi de som har lidd og dødd på grunn av sprengningene, og det fortjener våre etterkommere.

Hilde Opoku og Rasmus Hansson, nasjonale talspersoner, Miljøpartiet De Grønne

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny