Mobiltelefoner

Forsvar personvernet!

28. januar 2016

I dag er den internasjonale personverndagen 2016. Senest i går skrev Aftenposten om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke har varslet Stortinget om mobilovervåkning, slik Stortinget har bedt om. De Grønne mener borgerne har rett på å vite hvor mye de overvåkes og hvorfor.

– De siste avsløringene er nok et tegn på at personvernet er under stadig press, og noe vi aldri kan ta for gitt. At det i tillegg fremkommer at den faktiske bruken av mobilovervåkning kan være langt høyere enn varslingstallene, gir virkelig grunn til uro, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Mobilovervåkning

I stortingsdebatten om falske basestasjoner i januar 2015, tok De Grønne opp viktigheten av kryptering og digital sikkerhet, og i grunnlovsjubileet i 2014 argumenterte De Grønne for en tydeligere grunnlovfesting av personvernet i Norge.

Les også: De Grønnes politikk på digitale rettigheter.

– Myndigheter vil ofte ønske mer overvåking for å komme trusler i forkjøpet. Som samfunn er det viktig å alltid teste dette mot langsiktige viktige verdier som frihet og borgeres rett til privatliv. Overvåkning på bred basis er ikke løsningen for å skape et tryggere og friere samfunn, sier Hansson.

Les også: De Grønne ønsker Snowden velkommen som en helt for demokratiet.

I tillegg til Energi- og miljøkomiteen, sitter Rasmus Hansson i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som jevnlig informeres av kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings-, og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget). Utvalget skal kontrollere at norske myndigheter ikke bryter med personvernet til borgere.

Overvåking på internett

I anledning personverndagen viser en undersøkelse fra Datatilsynet at åtte av ti personer synes det er ubehagelig at vi blir sporet på nettet for at markedsførere skal kunne tilpasse reklame til brukeren. De Grønne vil fortsette å forsvare personvernet og bidra til at Stortinget er våkne framover i en rask og internasjonal utvikling.

Les også: Daværende talsperson Hanna E. Marcussens tanker om DLD, Prism og den nye åndsverksloven i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013.

– Økt bruk av internett som informasjonskilde og møtested har skapt nye problemstillinger, som «overvåkningsøkonomien», hvor en tjener penger på å spore nettbrukere. Det er svært alvorlig når åtte av ti opplever dette som ubehagelig. De Grønne vil fortsette å være en tydelig stemme for personvern, sier Rasmus Hansson.

Les også: Vår tekst på Personverndagen 2014.


Vi står ved et veiskille: Vi må ikke møte overvåking med mer overvåking og kontroll, men med styrket datasikkerhet, gjennom kryptering og bruk av programmer alle kan kontrollere og forbedre sikkerheten til (Fri programvare).

Det var det klare budskapet fra Rasmus Hansson etter justisminister Anundsens redegjørelse etter avsløringene om ulovlig overvåking mot området rundt regjeringsbygg og Stortinget i januar 2015

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny