Fortsatt mange ubesvarte spørsmål om sexkjøpsloven

22. august 2014

Sist uke mottok regjeringa den første rapporten som evaluerer sexkjøpsloven. Den viser blant annet at loven kan ha positiv effekt for å redusere rekruttering av sexkjøpskunder. Det er imidlertid for tidlig å felle en endelig dom.

Tika Sofia Leon oppsummerer rapporten i Ny Tid 15. august med å hovere over de partiene som har programfestet å avvikle loven – Høyre, Frp og MDG. – Hva gjør liberalistene i MDG nå som rapporten ikke inneholdt de konklusjonene de håpet på?, spør hun. For MDG er ikke debatten om sexkjøpsloven en konkurranse om hvem som hadde rett eller feil, eller et liberalistisk korstog. De Grønne er ikke skuffet over at evalueringen peker i en annen og mer positiv retning enn det flere prostituerte, interesseorganisasjoner som PRO-senteret, Pion og forskere ga uttrykk for.

Hensynet til sexarbeiderne først

Tvert i mot. Dersom det medfører riktighet at Norge har blitt et mindre attraktivt land for menneskehandel, er ingen gladere enn oss. For MDG er det hensynet til de menneskene som er ofre for vold som er viktigst, og at ressursene settes inn for å bekjempe menneskehandel og ta bakmennene. Dessverre gir ikke rapporten noe entydig svar på om denne gruppen har fått det bedre eller verre etter innføringen av sexkjøpsloven.

Tøffere forhold for prostituerte

Ifølge evalueringen har omfanget av gateprostitusjonen blitt vesentlig redusert, med 25-30%. Rapporten hevder også at det har vært en nedgang på innemarkedet med 10%, men tar forbehold om at det er knyttet ubetydelig usikkerhet til disse tallene. Hvor er det blitt av kvinnene som solgte sex på gata, og hva gjør de nå? Har de sluttet å selge sex og gått over til andre yrker, eller har de bare flyttet virksomheten innendørs og gått under radaren? Hvis det siste er tilfellet, vil det si at de er blitt mer avhengig av bakmenn og mer sårbar for vold og trakassering.

Prostituerte melder at de tidligere kunne ta seg bedre tid til å se an kunden før de satte seg inn i bilen, men at de nå må ta raskere avgjørelse siden transaksjonen må avsluttes før de blir oppdaget av politiet. Det vil si at de må ta større sjanser enn tidligere. Ifølge rapporten er det ingen indikasjoner på at volden mot de prostituerte har økt, men den sier samtidig at forholdene for de prostituerte har blitt tøffere. Her er det behov for mer kunnskap før vi kan konkludere endelig.

Fortsatt mange ubesvarte spørsmål

Miljøpartiet De Grønne lytter til fagmiljøene, og avfeier ikke konklusjonene fra evalueringen. Samtidig savner vi en dose ydmykhet fra de som nå vil sette punktum for debatten. Rapporten gir svar på noen spørsmål, mens andre forblir ubesvarte. Det er bekymringsfullt at to av de mest sentrale forskerne på prostitusjon i Norge tilknyttet FAFO valgte å ikke delta i evalueringen. Grunnen var at de mente det ville være uforsvarlig å gjennomføre en evaluering på så kort tid og med så få ressurser.

En ting er vi og Leon imidlertid helt enige om, nemlig at politiet må prioritere arbeidet mot menneskehandel høyt og bekjempe organisert kriminalitet, slik man har gjort i Trondheim. Her har politiet aktivt brukt loven for å forebygge sexkjøp, menneskehandel og gateprostitusjon.

Hilde Opoku, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne

Lars Gaupset, partisekretær

(Svarinnlegget sto først på trykk i Ny Tid 22.08.2014)

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny