Gjennomslag for tiltak mot matkasting

Gjennomslag for tiltak mot matkasting

11. januar 2017

Matsvinn sto på dagsordenen da Stortinget behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti. Et samlet Storting ba regjeringen om å utrede behovet for en matkastelov rettet mot næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen.

– Klimautslippene fra matkasting tilsvarer en fjerdedel av personbilutslippene i Norge. Det er vanvittig mye. Det er ikke bare god folkeskikk å spise opp maten sin, det er også klok ressursbruk, sier nasjonal talsperson Rasmus Hansson.

Miljøpartiet De Grønnes forslag om at det spesielt vurderes tiltak som hindrer at det i verdikjeden fra produsent til butikk kastes fullverdige matvarer med ukurant størrelse eller fasong ble enstemmig vedtatt. Våre forslag om operasjonalisering av FNs bærekraftsmål, herunder en inkludering av matsvinn i læreplanen for mat- og helsefaget i grunnskolen, ble oversendt Regjeringen.

Tonnevis av maten som produseres i norsk landbruk må kastes fordi den har feil størrelse eller feil fasong, noe som gjør at matprodusentene ikke får solgt maten. Rundt omkring på norske gårder ligger massevis av grønnsaker på dynga fordi de ikke oppfyller de utseendemessige kravene”, sier Hansson.

Over hele landet jobber våre folkevalgte i kommunene med å begrense matsvinnet.

Etter krav fra Miljøpartiet De Grønne i Bodø er Bodøs matsentral under etablering, og i Bergen har vi fått gjennomslag for at det settes av budsjettmidler til opprettelse av en matsentral der. I arbeidet med å redusere matsvinnet seiler vi i medvind. Både frivillige organisasjoner og næringslivet satser på å redusere matsvinnet: fordi det er rettferdig, og fordi det lønner seg. Matsentralen i Oslo omfordelte i 2015 over 1,5 millioner måltider til vanskeligstilte, tilsvarende en miljøgevinst på 1400 tonn CO2.

”Kutt matsvinn 2020” er en avtale mellom flere aktører som skal sørge for at hoteller, kantiner og restauranter over hele landet kutter matsvinn med 20 prosent innen 2020. 20% er kanskje ikke så mye, men er en begynnelse som vil gjøre det langt lettere for næringslivet å bli underlagt en matkastelov eller andre reguleringer.
– Verdens land har blitt enige om å løfte matsvinnkutt opp som et delmål under FNs bærekraftsmålnummer 12: «Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre». Det er derfor svært gledelig at vi nå endelig begynner å ta grep for å redusere matsvinn i Norge, sier Rasmus Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny