Grønn 1. mai

Grønn 1. mai

30. april 2015

Miljøpartiet De Grønne mener det er viktig å støtte arbeidernes kamp for en bedre arbeidsdag – både i Norge og i resten av verden. Derfor stiller vi i år i flere 1.mai-tog rundt omkring i landet. Oversikten finner du lengst ned i saken.

Miljøpartiet De Grønne er et parti for alle: for de i privat og de i offentlig sektor, for arbeidstakere, lønnsgivere, selvstendig næringsdrivende, — og ikke minst for de som har falt utenfor arbeidslivet. Vi ser ikke bare på norske forhold; kampen mot internasjonal slaveri og utnyttelse av arbeidskraft står også sterkt i den grønne ideologien.

De Grønne ønsker å skape et samfunn der livskvalitet, trygghet og trivsel står i sentrum. For å få det til, er det viktig å ha en god dialog med fagbevegelsen, som jo har kjempet og vunnet mange kamper for å sikre bedre rettigheter for arbeidstakere. En av årets hovedparoler vi slutter oss til er «Brems norsk oljeutvinning – 100.000 klimajobber nå!».

Arbeidernes kamp er miljøkamp

Vi mener at mennesker som er trygge og har en forutsigbar og god økonomi gjør bedre langsiktige valg for miljø og naturressurser. Derfor har kampen for arbeidernes rettigheter mye til felles med klima- og miljøkampen. I dag er mye av det vi forbruker produsert i andre deler av verden, av mennesker med usikre vilkår. Vårt engasjement må derfor være internasjonalt.

Mange av fagbevegelsens kampsaker henger tett sammen med målet om et grønt skifte. Vi ønsker fri på søndager, kortere arbeidstid og trygge arbeidsbetingelser for alle. De borgerlige partiene Høyre, Frp og Venstre ønsker endringer i arbeidsmiljøloven, noe som innebærer mer arbeidstid for den enkelte, økt utrygghet i hverdagen og som undergraver opparbeidede rettigheter.

Mot utnyttelse og sosial dumping

Miljøpartiet De Grønne støtter et sterkt stillingsvern og klare regler som hindrer utnyttelse og sosial dumping. Dette mener vi er viktige forutsetninger ved norsk arbeidsliv. Vi har blant annet programfestet videreføring av lovens bestemmelser om midlertidige ansettelser, vikarbruk og deltidskontrakter. De Grønne sier nei til økt tilgang på midlertidige ansettelser, helgearbeid og sosial dumping.

Vi står på lønnstakernes side mot de store endringene som er foreslått i verdenshandelen. Det pågår hemmelige forhandlinger om frihandelsavtaler som vil medføre en sterkere konkurranse. Samtidig bakes det inn en «investorbeskyttelse» som skal gi internasjonal kapital rett til å saksøke stater som innfører miljøkrav. De Grønne partiene i Europa har delt disse papirene med allmennheten, og går i front for å organisere motstand.

Miljøkrav og solidaritet

Samtidig vil vi utfordre arbeiderbevegelsen til å arbeide sammen med oss for å gjøre det offentlige til en bevisst innkjøper. Vi må jobbe sammen for internasjonale handelsavtaler der strenge miljøkrav, anstendig lønn og arbeidsrettigheter er en forutsetning for å få lov til å omsette varer over landegrenser.

Denne dagen bør handle om solidaritet og om å sikre velferden på en bærekraftig måte. Et trygt arbeidsliv i balanse og tilretteleggelse for grønne valg i arbeidslivet er viktigere enn noensinne.

Gå i 1.mai-tog med De Grønne!

Bli med og marker arbeidernes dag sammen med De Grønne i år! Her er listen over forskjellige arrangementer, klikk på linken for mer info:

Oslo: Oslo MDG og Oslo GU inviterer alle grønne hjerter til felles 1. mai-markering. Ta med venner og bekjente og bli med på en flott dag!
Bergen: De Grønne tar med flagg og bannere med parolene «Framtiden er grønn» og «Mer tid – mindre forbruk, Ja til sekstimersdagen!». Oppmøte på Tårnplass kl 14.15
Trondheim: Grønn avdeling i 1. mai-toget.
Drammen: Rasmus Hansson holder appell på Bragernes torg kl 11. Etterfølges av minikonsert.
Fredrikstad: Om du er medlem eller bare tilhenger, så bli med oss i toget med grønne MDG sykler, flagg og faner.
Levanger: MDG går i tog.
Lillestrøm: De Grønne går i år bak parolen: «Olja går i stå – grønne arbeidsplasser nå!». Ta gjerne med egne småplakater og sykkel.
Stavanger: Oppmøte ved Folken 12.30. Ingen egen fane, men planlegger å gå bak Nei til søndagsåpne butikker – fanen.
Tromsø: MDG går i tog.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny