Green Primary

Grønn førstehjelp til det europeiske demokratiet

27. januar 2014

Avstanden mellom innbyggerne og makthaverne i EU øker stadig og demokratiet i unionen er truet av historisk lav valgdeltakelse ved valgene til Europaparlamentet. The European Green Party har kanskje funnet et botemiddel mot den politiske apatien som råder blant EU-borgerne – demokrati på tvers av landegrensene.

Manglende tiltro til politikerne

De 766 representantene i Europaparlamentet velges direkte av innbyggerne i de 28 EU-landene hvert femte år. Til tross for at Lisboa-traktaten gav Europaparlamentet betydelig mer makt da den trådte i kraft i 2009 lammes EU-borgere av en stadig mindre tiltro til valgte organer. Valgdeltakelsen har falt årlig siden det første valget og var i 2009 på kun 43%. I en tid der teknokrater og ikke-valgte institusjoner som Den europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen stadig øker sin innflytelse er høy valgdeltakelse viktigere enn noen sinne. Et bedre folkelig forankret parlament vil ha større troverdighet og dermed øke sin innflytelse over Europakommisjonen.

Green Primary – medisin mot politisk apati?

The European Green Party (EGP) er et transnasjonalt parti bestående av grønne partier fra hele Europa, deriblant Miljøpartiet De Grønne. I forbindelse med årets europavalg har EGP lansert tidenes første pan-europeiske valg på nett, Green Primary. Alle EU-borgere over 16 år kan være med å avgjøre hvilke to kandidater som skal være partiets toppkandidater og dermed få æren av å representere EGP i debatter mot andre partiers toppkandidater, samt å reise rundt og støtte grønne partier i kampen for å oppnå flere seter i Europaparlamentet. På nettsiden deres kan man lese om de fire kandidatene, og på få minutter avgi sin stemme. Det har vært mange nettmøter og debatter siden november og valgresultatet offentliggjøres 29. januar. Ved å innlemme alle interesserte i beslutningen håper EGP å øke det politiske engasjementet blant grønne velgere over hele Europa, og dermed gi valgdeltakelsen en løft.

Et felles, europeisk prosjekt

Den norske delegasjonen på det 19. rådsmøtet i EGP

Norske Miljøpartiet De Grønne var tilstede på det 19. rådsmøtet i European Green Party i fjor. Her ser du vår delegasjon.

Hittil har fokuset ved europavalgene i stor grad vært på innenrikspolitiske saker i de ulike landene, men hvis vi skal oppnå de nødvendige endringene, innen klima, sosiale forhold eller annet, må vi løfte blikket og skape et tettere bånd mellom meningsfeller i ulike land. Det arbeidet begynner allerede nå under valgkampen til Europaparlamentet. Og som på så mange områder er De Grønne først ute med den nødvendige nytenkningen.

Det unike demokratiet på tvers av landegrensene i EGP gir også MDG innflytelse på europeisk politikk, gjennom vår stemme når valgprogrammet skal vedtas 22. februar.

Møt kandidatene i kveld!

I kveld (27. januar) går siste nett-hangout med kandidatene av stabelen, kl 18-19.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny