Une og Rasmus taler på landsmøtet

Grønn politikk mot egoisme og populisme

19. mai 2017

I sin tale til landsmøtet på Lillehammer 19. mai beskrev De Grønnes talspersoner Une Bastholm og Rasmus Hansson hvordan grønn politikk skal bli medisin mot grå populisme og farlig egoisme.

I Europa har det allerede skjedd, og nå vil Bastholm og Hansson at det samme skal skje ved stortingsvalget i Norge – et valg hvor viktige verdier står på spill.

– Mange opplever at verdier vi har tatt for gitt, nå står på spill. I en slik tid har vi politikere et enormt ansvar for språket vi velger. Båsene vi setter andre i. Hvilket fellesskap vi dyrker, sa Une Aina Bastholm.

Hun viste til land som Østerrike, Finland, Nederland og Frankrike, hvor fellesnevneren har vært ytterliggående kandidater som driver politikk der frykten, egoismen og pessimismen er styrende.

– Kjære landsmøte – sånn vil vi ikke ha det, sa Bastholm. Når forskjellene øker, stadig flere på flukt og vi ødelegger livsgrunnlaget, da kan vi ikke trekke oss tilbake i hvert vårt land, men vi må ta verden videre sammen! Vi må rett og slett drømme sammen! Dette vet vi grønne, og derfor er vi blitt motkraften til høyrepopulismen over hele Europa, sa Bastholm.

Rasmus Hansson støttet opp om dette.

– Verden står overfor store endringer. Og verden blir ikke bedre av at vi dukker, løper unna, stenger grensene og klamrer oss til vår egen lommebok. Tvert i mot! Det er akkurat i disse situasjonene vi politikken stilles på prøve. Disse tidene krever at vi har mot til å ta virkeligheten inn over oss og satse på noe nytt og bedre, sa Hansson, med et spark til dagens regjering og Frp.

– Dagens regjering gjør nordmenn mer pessimistiske og egoistiske enn vi er. Der dagens Frp-regjering ber nordmenn kun se til sin egen nesetipp, ber vi om vi tenker lenger og tenker på flere. Der FrP spiller på frykt, spiller vi på lag.

I landsmøtetalen beskrev Basthom og Hansson også hvordan de ønsker seg det norske samfunnet skal se ut når oljen oljejobbene etter hvert forsvinner.

– Er det mulig? Er det realistisk? Ansvarlig? Vi har ikke noe valg: 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes .Allerede i 2015 mistet vi over 40.000 jobber. Ikke på grunn av et ondt grønt komplott mot oljevirksomheten, men fordi oljepolitikken undergraver seg selv. Norge har basert økonomien vår på å eksportere et produkt som verden vil etterspørre stadig mindre av, Det må alle ta innover seg – fordi vi skal ta vare på framtida, sa Bastholm.

Målet til Miljøpartiet De Grønne er å skape 10.000 nye arbeidsplasser – som om 20 år vil ha erstattet de 200.000 jobbene i oljeindustrien.

– For hvert år vi utsetter utfasingen av oljevirksomheten, utsetter vi også investeringer i de grønne løsningene og jobbene som skal bære norsk økonomi og velferdsstaten for ungene våre. Og det mest paradoksale er at det ikke først og fremt er næringslivet som er redd for endringene, det er politikerne.

Bastholm og Hansson beskrev reisen til Miljøpartiet De Grønne de siste årene – fra å være et lite og ubetydelig parti – uten engang egen søyle på meningsmålingene – til å bli et parti som vil over sperregrensen og snus epå regjeringsmakt. For å få innflytelse og gjøre Norge og verden grønnere og mer rettferdig.

Kjære landsmøte – I dette lille tidsrommet vi har fått, på denne lille smulen i universet skal vi intet mindre enn å gjøre utopi om til virkelighet. Norge skal ikke bare være det beste landet i verden, men også det beste landet for verden. Derfor De Grønne bli en stor gruppe på Stortinget. Derfor er det vi som er her, som kommer til å vinne valget til høsten. Vi har det nemlig travelt. Fordi vi skal ta vare på framtiden.

Les åpningstalen i sin helhet her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny