Grønn velferd for framtida

Grønn velferd for framtida

13. september 2015

Miljøpartiet De Grønne vil videreutvikle det beste ved den norske velferdsstaten. Dette innebærer et samfunn med omtanke og respekt for de svakeste, og et sterkt sosialt sikkerhetsnett.

Det er nettopp vår politikk som vil sørge for at vi har en velferdsstat i fremtiden. En forutsetning for en sterk velferdstat i framtiden er at vi etablerer de nye grønne arbeidsplassene som skal sikre inntekten vår når oljealderen er over. De Grønne mener at barnehage, skole, helse og eldreomsorg primært er et offentlig ansvar, men vi er åpne for at private, ikke-kommersielle aktører kan supplere for å gi et mangfold.

Kortere arbeidstid

Vi ønsker at arbeidstakere følger lønnsstigen og får høyere lønn ettersom man opparbeider kompetanse og ansiennitet, men at produktivitetsveksten tas ut i økt tid fremfor høyere lønn. Regjeringen og stortingsflertallet legger opp til at nordmenn skal tredoble sitt private forbruk, men et flertall av nordmenn ønsker ikke høyere forbruk, men mer tid.

Derfor vil vi legge til rette for at folk kan ta ut mer fritid enn lønnsvekst. Vi vil ha en allianse med fag-, miljø- og kvinnebevegelsen for å få dette til, og det skal ikke gå på bekostning av lavtlønte yrkesgrupper som trenger et lønnsløft. Vi vil utjevne forskjeller og omfordele lønn i favør av kvinneyrker og lavtlønnsyrker.

Ingen blir lykkeligere, rikere eller får bedre velferd av en ødelagt klode.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny