Grønne bånd til Kenya

25. januar 2014

Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder i Trondheim, Hilde Opoku, brukte jula og deler av nyåret til å besøke Afrogreens Kenya og knytte kontakter med African Green Federation.

– Skal vi utvikle politikk for framtida må vi ha kunnskap om det som skjer på det afrikanske kontinentet. Framtida, og kampen om ressursene, avgjøres her, sier Hilde Opoku.

Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder i Trondheim brukte jula og deler av nyåret til å besøke Afrogreens Kenya og knytte kontakter med African Green Federation. Hun mener vi har mye å hente på å utvide samarbeidet med grønne partier til også å omfatte Afrika.

grønnedamer

Mynah Kendi, SODEP prosjektleder i Nanyuki-distriktet, Hilde Opoku og Esther Merinyo, leder Afrogreens Kenya.

Sammen med kenyanske kolleger har Opoku blant annet besøkt flere grønne aktivitetsgrupper i Nanyuki-distriktet i området rundt Mount Kenya. Her startet den mest kjente grønne bevegelsen av dem alle, Green Belt Movement, med fredsprisvinner Wangari Mathaai i spissen.

Fortsatt preger de grønne åssidene etter treplantingen landskapet, men det er ikke godt at det forblir slik. På østsiden av fjellet truer utviklingen; her er landskapet goldt og tørt, enorme veksthus satt opp av utenlandske aktører dominerer i alle retninger. Her dyrkes kun roser, ikke mat, og arbeiderne tjener bare en tiendedel av det medlemmene i mikrofinansieringsprosjektene til SODEP (Society Development Empowerment and Environmental Programme) gjør. SODEP er det Afrogreens som har tatt initiativet til, litt slik AP etter krigen opprettet og stod bak mange ulike organisasjoner i Norge.

– Mikrofinansieringsprosjektene som Afrogreens står bak gjennom SODEP er imponerende, sier Opoku. Blant disse er et biogass- og gjødselprosjekt i direkte konkurransen med billige utsalg fra Yara og andre. Det er ingen tvil om at vi har mye å lære av våre afrikanske søsterparti, både faglig og når det gjelder arbeidsmetode.

afrogreens-treplanting

Treplanting på et ungdomsprosjekt som dyrker tre for salg til Mount Kenya Forest.

Mål om parlamentarisk representasjon

Klima- og miljøendringene rundt om på det afrikanske kontinentet har lenge vært framtredende. Miljøbevegelsen har siden Brundtland-kommisjonens arbeide flere steder vært sterkt tilstedeværende som viktige stemmer for å ivareta lokalbefolkningas interesser mot uheldige industrielle utbygginger, og for å bistå småskala bønder i produksjonstilpasninger. Mens det på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet var rikelig tilgang på økonomisk støtte til å drive dette arbeidet, opplever flere NGOer nå at støtteordningene utenfra tørker inn.

Dette er ikke bare av det onde. Generelt har den økonomiske veksten på det Afrikanske kontinentet vært enorm de siste 10-15 årene, samtidig som politiske erfaring har modnet i befolkningen. Dette har ført til en ny form for mobilisering og framvekst av grønne partier også i Afrika. I likhet med hva arbeiderbevegelsen har gjort i Europa, og hva kirka har gjort i Afrika, vokser de grønne partiene i Afrika fram parallelt med aktiv tilrettelegging, involvering og skolering av grasrota. Målet er som det var i Norge, parlamentarisk representasjon, og strategien er todelt; learning by doing, samt å etablere en velgermasse.

– Byråkratiet tar tid her, og selv om alle formalitetene er på plass, rakk vi ikke å få endelig godkjenning til fjorårets valg. Derfor måtte våre representanter stille på lister med sosialdemokratene for å kunne velges inn i parlamentet. Vi lyktes ikke denne gangen, men vi er så inspirert av å høre at dere har fått det til i Norge, at nå skal vi jobbe enda hardere sier leder av Afrogreens, Esther Merinyo.

Del av Global Greens

Med nylig opptak i Global Greens har vi mange fine søsterorganisasjoner i Afrika som vi nå kan og bør knytte nærmere bekjentskap til, mener Opoku. The African Greens Federation, AGF (på fransk La Federation des Verts Africains, FEVA) så dagens lys i april 2010 etter at en koalisjon av politiske grønne partier og grønne bevegelser gikk sammen. 27. november 2013 kunne AGF leder Dr Frank Habineza feire at sammenslutningen formelt var inkorporert i den internasjonale grønne familien på koordineringsmøtet for Global Greens i La Paz, Bolivia. Bare ti dager tidligere hadde han vært på plass i Kampala for å bistå representanter fra de grønne partiene i Rwanda, Uganda, Kenya og Burundi i konstitueringen av et eget sekretariat for koordinering av grønn ideologi i Øst Afrika.

MDG er medlem av både the European Green Party (EGP) og Global Greens, men har av kapasitetsgrunner hovedsakelig samarbeidet aktivt med andre kun innen EGP. Nå ligger alt til rette for mer aktivt samarbeid med grønne i hele verden.

Gjensidig utvekslingsnytte

Etter Mathaais død i 2011 kollapset mer eller mindre hennes Mazingira-miljøparti i Kenya. Engasjerte grønne entusiaster på leting etter tilhørighet samlet seg så i Afrogreens Kenya. Nå har imidlertid Mazingira kommet på banen igjen, og en sammenslutning av de to partiene er ønsket av Dr Habineza og AFG som inntil videre anerkjenner begge partiene.

– Det at Hilde har kommet helt fra Norge for å se på hva vi gjør gir oss anerkjennelse og enorm motivasjon til å stå på videre sier Merinyo. Erfaringsutveksling er utrolig viktig for å holde motivasjonen oppe. Våre lokale grupper fikk høre om hva dere jobber med i Norge. At våre små prosjekt med biogass kan være byomfattende program som i Norge – det visste vi ikke. Og at skolebarn i Norge oppfordres til å kjøpe produktene fra afrikanske bønder visste vi ikke, skyter prosjektkoordinator Jospath Mugo inn.

esthermerinyo

Jospath Mugo, Kommisjonær for Afrogreens og prosjektkoordinator for SODEP, og Esther Merinyo, leder Afrogreens har reist langt for å treffe MDG-representant Hilde Opoku.

Det er ingen tvil om at Afrogreens praktiske arbeide skaper entusiasme for grønn ideologi i dette området. Det fikk vi et tydelig bevis for da turen tilbake til Nairobi begynte.

– Jeg er ydmyk og overveldet over besøket og mottakelsen jeg har fått her. Folk har stått og ventet i timevis langs veien, bare for å hilse på. Det sier noe om hva som er i emning i Kenya, og om potensialet for grønne partier i Afrika. Det er ingen tvil om at vi har mye å lære faglig fra våre afrikanske søsterpartier, men også i arbeidsmetode kan vi plukke opp inspirasjon når vi nå skal fortsette å bygge forståelse og oppslutning om vårt grønne prosjekt, sier Opoku.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny