Grønt kvinnenettverk er konstituert

02. september 2013

grønt-kvinnenettverk

Deltakere på Grønt kvinnenettverks stiftelsesseminar 8. mars 2013.

Den 20. august 2013 ble Grønt kvinnenettverk (GK) konstituert.

Det ble valgt et interimsstyre på 9 medlemmer med Hilde Lengali som leder og Bente Bakke og John John Bruseth som nestledere. Nettverket vil legge frem forslag til vedtekter på MDGs landsmøte 2014.

Grønt kvinnenettverk jobber med likeverd, likestilling og respekt innad i partiet. Nettverket vil arrangere møter, kurs og samlinger for interesserte partifeller uavhengig av kjønn, og bidra til å bygge opp kunnskap og selvtillit hos partiets medlemmer.

Politisk vil GK) fordype seg i kjønnsrelaterte spørsmål, og på lengre sikt vil nettverket sette ned faggrupper om kvinnepolitiske spørsmål og bidra til å utvikle De Grønnes politikk og organisasjon.

GK har undersøkt hvordan det står til med kjønnsbalansen i MDG.

– Undersøkelsen viser at vi til tross for lite fokus på kjønnsbalanse har nådd målet vårt om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn – det er bra. GK vil jobbe med å opprettholde og styrke denne balansen.

De som deltok i undersøkelsen svarte også at

  • menn er bedre til å fremheve seg selv
  • kjønnene vurderer arbeidskapasitet og kunnskap annerledes og prioriterer forskjellig
  • kvinner påtar seg mer av det organisatoriske arbeidet
  • dyktige kvinner har ofte flere verv
  • kvinner faller fra grunnet manglende kapasitet

Les også: Grønt nettverk startet på kvinnedagen

Grønt kvinnenettverk sender en takk til alle som har hjulpet til med kartleggingen og bidratt med nyttige data fra hele landet.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny