Grønt kvinnenettverk startet på kvinnedagen

11. mars 2013

Foto: May Britt Haukås

Noen av deltakerne på stiftelsesseminaret. Foto: May Britt Haukås

I helgen var kvinner fra hele landet samlet for å starte Miljøpartiet De Grønnes kvinnenettverk. I tillegg til å styrke og skolere nye kvinner som kommer inn i partiet vil nettverket å sette søkelyset på strukturelle årsaker til at likestillingen ikke er i mål.

Interessen for nettverket har vært stor, og grønne kvinner fra hele Norge kom til Oslo for å feire 100 års jubileum for stemmerett for kvinner med grønne partifeller. Sara Marie Blichner fra arbeidsutvalget i Grønn Ungdom er en av de som er med i nettverket.

– Nå er partiet så stort at kvinnenettverket vokste naturlig frem. Det var flere av oss som gikk med dette konseptet i tankene, og da vi sendte ut invitasjon til seminaret til våre medlemmer, møtte vi entusiasme fra hele landet, sier Blichner.

Feminisme har vært en en viktig del av profilen til grønne partier over hele verden. Den nylig avdøde Fredsprisvinneren, Wangari Maathai, som startet opp Mazinga Green Party of Kenya, var, blant annet, en verdens mest kjente økofeminister. Seminaret ble åpnet av Ane Aadland, partistifter og feminist, som snakket om det har vært å være grønn feminist. 

– Vi ønsker mer fokus på likestilling i partiet, og vil tilby både medlemmer og velgere grønne svar på disse spørsmålene sier Sara Blichner.

Det var også mulig å gå i 8. mars toget under MDG-parolen «klimakamp er kvinnekamp», og mellom 30 – 40 stk. valgte å delta under den grønne parolen. 

På lørdagen fikk de grønne kvinnene opplæring i kroppspråk og taleteknikk, før de måtte opp på talerstolen og holde et politisk innlegg. Helga var en stor suksess, og kvinnene dro hjem med ny energi og inspirasjon.

Klimakamp er kvinnekamp. Foto: Liv Derås Bjørnstad

Godt oppmøte fra De Grønne i 8.mars toget. Foto: Liv Derås Bjørnstad

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny