Grønt lobbyregister lansert

De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson får innspill til registeret fra Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen

Grønt lobbyregister lansert

31. januar 2014

Å opprette et lobbyregister for Stortinget har vært diskutert i årevis, uten at det er blitt gjennomslag for dette.

– Derfor har vi nå tatt saken i egne hender og opprettet vårt eget lobbyregister. På partiets hjemmesider har vi nå lagt ut en oversikt over alle møtene jeg har hatt på Stortinget siden nyttår. Der kan hvem som helst gå inn og se, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Bedrer demokratiet

De Grønne ønsker å skape en åpnere politisk kultur der politikere blir mer bevisste på hva de baserer sine beslutninger på.

– Kanskje vil en konsekvens bli at vi politikere blir mer bevisste på hvem vi møter – og at det kanskje er flere stemmer vi bør lytte til? spør Hansson.

De Grønne mener demokratiet blir bedre når det er tettere kontakt mellom velgerne og oss som representerer dem på Stortinget. Hvem en representant møter, sier noe om hvilke kilder som påvirker.

– Det vil selvfølgelig være situasjoner der vi møter folk utenfor Stortinget som har en agenda. Men hvis lobbyister bevisst ønsker å legge møtene utenfor Stortinget, så sier det mye om de politikerne som går med på dette, sier Hansson.

Enkelt å gjennomføre

Lobbyregistrering har møtt kritikk for å føre til mye byråkrati. Hansson mener det er et dårlig argument:

– Dette behøver ikke være byråkratisk i det hele tatt. Det handler ikke om annet enn å gå gjennom kalenderen og lage en oversikt over møtene vi har hatt, noe som tar kanskje 10 minutter hver uke. Denne lista kommer vi til å oppdatere ukentlig i tiden fremover. Der vil det stå dato, organisasjon/bedrift, hvem jeg møtte, og hva som var tema for møtet, sier han.

5 millioner til register

Venstre har for femte gang fremmet forslag for Stortinget om et lobbyregister. Presidentskapet skal avgi sin innstilling i saken innen 27. februar.

– Vi har foreslått å bevilge 5 mill kr i vårt alternative statsbudsjett for 2014 for å opprette et lobbyregister, og vi støtter forslaget til Venstre som nå er til behandling, sier Hansson.

Miljøpartiet De Grønne er  lydhøre for forslag til hvordan registeret kan bli enda bedre.

– Så vidt jeg vet, så er vi det første partiet i Norge som gjør dette, avslutter Hansson.

Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Transparency International og Kommunikasjonsforeningen lanserte mandag 27.01 et felles forslag om lobbyregister som de mener vil styrke demokratiet og øke tilliten til politiske beslutningsprosesser.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny