Butikk

Handling for klima, ikke handling på søndag

07. april 2015

Fredagen før påskeuka ble regjeringens forslag om søndagsåpne butikker sendt ut på høring. Konsekvensene av forslaget er ikke utredet. Forslaget møter massiv motstand blant annet fra KrF, fag- og miljøbevegelsen og dagligvarehandelen.

De Grønne er sterkt imot regjeringens forslag om søndagsåpne butikker både i et verdiperspektiv og klima- og miljøperspektiv. Det er oppsiktsvekkende at en blå regjering forsøker å presse gjennom et forslag som verken næringen eller de ansatte selv ønsker, og som har elendig klima- og miljøeffekt.

– Søndagsåpne butikker vil øke klimagassutslippene. Samtidig vil det drive forbruket til himmels, stikk i strid med hva jorda og livsgrunnlaget vårt behøver, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

– Vi må organisere samfunnet vårt på måter som ivaretar flere verdier enn shopping, sier Hansson, som mener at vi får bedre livskvalitet av å bruke søndagen til noe annet, som samvær med familie og venner, friluftsliv eller hobbyer.

Gir mer makt til matbaronene

Søndagsåpent vil medføre store ulemper for små bedrifter, som allerede sliter med å konkurrere med de større aktørene i markedet i dag.

Åpner vi for søndagshandel vil de store kjedene og butikksentrene få nok et fortrinn i en allerede maktkonsentrert dagligvarehandel. De Grønne mener at dette vil forringe liv og særpreg i bysentra. Lokale butikker er viktig for mangfold og for å unngå at alle byer i Norge blir like med akkurat de samme kjedebutikkene.

– Søndagsåpne butikker er et dårlig forslag som ingen trenger, som strider mot overordnede samfunnsverdier og en rekke politiske forpliktelser, sier Hansson.

Når et flertall av forbrukerne, miljøbevegelse, fagbevegelse, varehandel, og til og med NHO går imot forslag, så bør regjeringen lytte.

Vi vil ha handling for klima, ikke handling på søndag.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny