Havvind

Havvind: gjennomslag med forbehold

01. desember 2015

Stortinget gjør i dag et enstemmig vedtak om å bidra til at et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind blir realisert, etter forslag fra De Grønne. Nyheten mottar vi med begrenset glede.

I mai i år la De Grønne fram et forslag for Stortinget om en storsatsing innnen havvind. Forslaget var todelt:

  • For det første ba vi Stortinget om sørge for at vi får på plass en demonstrasjonspark for havvind – slik både næringsliv og forskningsmiljøer har etterlyst i mange år.
  • For det andre har vi bedt om at regjeringen legger frem et forslag til rammevilkår for storstilt utbygging av havvind i Norge.

I dag får vi enstemmig støtte fra Stortinget på det første punktet. Stortinget vedtar i dag om å bidra til at et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind blir realisert og at en plan for dette skal legges frem i forbindelse med Energimeldingen. Vi forventer at dette vedtaket vil gi sørge for at en demonstrasjonspark kommer på plass innen rimelig tid.

Punkt nummer to, som åpner for å sette fart på arbeidet med å få til en stortilt utbygging av havvind i Norge, følges imidlertid ikke opp.

– Flertallet utviser med dette et forbløffende fravær av perspektiv for en stor norsk energiressurs som akkurat nå ligger urørt foran øynene på oss, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Paradoksalt

– Det er paradoksalt at Stortinget viser såpass lite interesse for dette feltet samtidig som vårt eget energiselskap Statoil er i ferd med å gjenoppta en større satsing på havvind. Hele Statoils satsing skjer nå i andre land enn Norge, fortsetter Hansson.

De Grønne mener at Norge må gripe muligheten til å ta posisjoner i det internasjonale havvindmarkedet. Behov for å omstille økonomien er ekstraordinært. Vi er altså nødt til å ta nye og mer offensive grep hvis vi skal sikre inntekter, velferd og arbeidsplasser i fremtiden.

Akterutseilt

– Akkurat nå risikerer vi å bli akterutseilt på det som må kunne kalles vår egen teknologiske og industrielle hjemmebane – nemlig installasjoner til havs, sier Rasmus Hansson.

Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å spille en rolle når det gjelder havvind. Både som en fremtidig energieksportør, men kanskje enda mer som leverandør til det internasjonale markedet for havvindinstallasjoner.

Rammeviklår avgjørende

– Norge har bygget opp en svært vellykket petroleumssektor ved målrettet, planmessig satsing og tunge, gunstige offentlige rammevilkår. Utviklingen av et nytt grønt næringsliv i Norge må følge en lignende strategi innenfor flere felt, sier Rasmus Hansson.

Land som Skottland og Frankrike har allerede vedtatt bygging av demonstrasjonsparker for å støtte sine teknologimiljøer. De Grønne mener vi har ingen tid å miste.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny