Rasmus Hansson

– Ignorerer advarsler om klima

14. mai 2014

Norske klimautslipp økte svakt i 2013, viser ferske tall fra SSB. Men i revidert statsbudsjett legger regjeringen opp til en politikk for fortsatt utslippsvekst.

– Det er tydelig å se hva regjeringen prioriterer i revidert budsjett. De legger opp til å øke oljepengebruken, og at det private forbruket fortsatt skal øke kraftig. Samtidig presenterer regjeringen få nyheter som faktisk vil redusere norske klimagassutslipp i revidert, sier Rasmus Hansson.

Han viser til at investeringene i oljesektoren justeres opp, det foreligger ingen konkrete planer for videre satsing på karbonfangst og lagring, ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, og heller ingen penger til FNs grønne klimafond.

Tar ikke FNs klimapanel på alvor
– Det er ingen tegn til at regjeringen har tatt innover seg alvoret i den siste rapporten fra FNs klimapanel og det faktum at norske klimagassutslipp øker. Regjeringen kaster bort nok en mulighet til å begynne å kutte de 8 millioner tonnene vi er på etterskudd for å nå klimamålene.

Hansson mener det er bra at regjeringen gir mer penger til klimateknologifondet, men vi kan ikke vente på teknologi som kanskje vil kutte utslipp om ti år.

– Vi må kutte utslipp nå, og det gjør ikke regjeringen, sier Hansson.

Ingen grønn skatteomlegging
– Regjeringen fjerner avgiften på båtmotorer, samtidig som den opprettholder moms på el-sykkel. Dette er et lite men tydelig eksempel på at regjeringen setter forbruksfremmende avgiftsendringer foran en grønn skattelegging.

Utslippene fra oljeindustrien øker
Utslippene fra oljevirksomheten økte med 2 % fra 2012-2013 viser en ny rapport fra SSB.

– Utslippene fra oljevirksomheten fortsetter å øke, mens regjeringen bare ser en annen vei. Det er ikke mulig å ha en seriøst klimapolitikk uten å ville la olje ligge i bakken. Tut-og-kjør-politikken hører hjemme på historiens skraphaug,

Ingen friske penger til klimafinansiering
Regjeringen bevilger ingen penger i budsjettet til FNs grønne klimafond, selv om fondet straks blir operativt og det er avgjørende med fremdrift i de internasjonale klimaforhandlingene.

– Tilliten mellom rike og fattige land i verden er i dag på et bunnivå. Det haster voldsomt å vise at Norge vil bidra til å bygge opp bærekraftige og fornybare markeder i utviklingsland som er nødvendig for å løse klimaproblemet. Derfor er det ille at regjeringen ikke går foran og legger penger på bordet til Det grønne klimafondet, sier Hansson.

De Grønne har lagt frem forslag i Stortinget som nå er til behandling om å sette av én prosent av nasjonalinntekten til finansiering av klimatiltak i utviklingsland, til sammen om lag 30 milliarder kroner, til FNs grønne klimafond.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny