Ingen vendepunkt for norsk naturvern

Ingen vendepunkt for norsk naturvern

23. mai 2016

– I dag vedtar Stortinget naturmangfoldsmeldingen. Det er en av de viktigste sakene i stortingsperioden, og den har konsekvenser for alle fremtidige generasjoner, sier Knut Falk Qvigstad, 2. vara til Rasmus Hansson på Stortinget.

Arter forsvinner nå tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Hovedårsaken er oss mennesker. Frem til for 50 år siden trodde vi at naturen var uendelig og usårlig, men i løpet av de siste tiårene har vi gradvis innsett at det er en krevende kunst å leve på en begrenset klode.

– Rovdriften på jordas ressurser øker, tapet av arter øker, og den globale oppvarmningen akselererer. Å tilpasse seg de økologiske rammene våre vil derfor kreve kløkt, øvelse, innovasjon og viljestyrke. Derfor er det dramatisk at vi har en regjering som ikke en gang vil styrke naturvernet, sier Qvigstad.

Før stortingsvalget varslet Erna Solberg endringer som  vil gjøre det lettere å ødelegge natur. Overskriften i E24 var at Erna Solberg ville ha «boliger fremfor hekkende hubro.» I artikkelen uttalte Solberg at  «Vi trenger matjord, og vi må beskytte utsatte arter i naturen. Men boligbygging må settes foran vern».

– Regjeringen har overoppfylt dette løftet, og politikken setter varige spor. I de urørte fjellområdene ved Vassfaret i Buskerud kan vi få 1800 nye hytter. Ved Tyrifjorden vil regjeringen bygge motorvei tvers gjennom en av Norges mest artsrike våtmarker. I Vestby, i Søgne, i Kristiansand og mange andre steder bygges den beste matjorda vår ned uten at regjeringen griper inn, sier Qvigstad

Det regjeringen har lagt frem endrer ikke denne trenden. Det gjør heller ikke forslagene det ble flertall for, men det er store lyspunkter. Stortinget har fått på plass et mål om 10 prosent skogvern, en handlingsplan for sjøfugl  og en plan for marine verneområder samt en statlig planretningslinje for naturmangfoldplanlegging i kommunene. Qvigstad mener det er flott at regjeringspartiene har vist samarbeidsvilje i noen av sakene, men vendepunktet for norsk naturvern lar vente på seg.

– De Grønne la frem flere forslag som dessverre ikke fikk flertall i Stortinget. Blant annet foreslo vi å sette et eget mål for å øke andelen inngripsfri natur i Norge, styrke innsatsen for etablering av flere store sammenhengende nasjonalparker, og å restaurere natur og opplevelsesverdiene i de viktigste friluftsområdene rundt de store byene, sier Qvigstad.

Fellesnevneren i forslagene fra De Grønne er at norsk naturvern må gå fra en defensiv strategi til en offensiv strategi. Partiet mener vi ikke lenger bare må stanse tap og ødeleggelser, men også starte restaureringen av tapte naturverdier. Det er kun slik vi kan klare å stanse tap av arter – slik regjeringen har vedtatt. Og det er kun slik vi kan oppfylle vår internasjonale forpliktelse til å restaurere store deler av de forringede økosystemene våre.

– Stortingsflertallet sørger for at det ikke blir noe vendepunkt her i dag, men vi er sikker på at fremtiden for naturvernet i Norge vil handle om mye mer enn bare vern, avslutter Qvigstad.

PS: Qvigstad møter i Stortinget i dag fordi både Rasmus Hansson og 1. vara Une Aina Bastholm er sykemeldt. Hansson grunnet en planlagt og rutinemessig operasjon, Bastholm grunnet influensalignende symptomer.

Se Qvigstads innlegg i Stortingssalen:

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny