Forurensning i Bergen

Foto: Arne Halvorsen: http://tinyurl.com/gm4xqxh

Jobber på spreng mot luftforurensning

23. januar 2016

Miljøpartiet De Grønne jobber på spreng med å finne smarte, raske løsninger til byluftsproblemene og har bedt Stortinget om å hastebehandle et forslag om lavutslippssoner.

Hastebehandling av lavutslippssoner

De Grønne har bedt Energi- og miljøkomiteen om å hastebehandle forslaget om lavutslippssoner – et forslag som er ute på høring frem til 25. februar. En hastebehandling vil gi kommunene et redskap de kan bruke umiddelbart for å redusere forurensende biltrafikk i byene.

– Dersom Stortinget vedtar denne lovendringen i løpet av en måned, så vil Oslo til den tid ha på plass et forslag til de første permanente lavutslippssonene som vi kan sende til samferdselsdepartementet, etter modell av piggdekkordningen. Vi regner med at departementet godkjenner forslaget meget raskt, sier Oslo-Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

Fredag samles partirepresentanter til hastemøter på Stortinget og på Oslo Rådhus for å se etter flere muligheter for å få fart i arbeidet for å motkjempe den helseskadelige luftforurensningen som i disse dager plager storbybeboere.

– Vi snur alle steiner for å finne smarte, raske løsningene til dette alvorlige problemet som helt unødig forkorter liv og forverrer livskvaliteten til tusenvis av mennesker hver år, sier Rasmus Hansson.

Samtidig må vi anerkjenne at vi ikke får full kontroll på dette problemet før vi har endret transportvanene våre. Les Rasmus Hanssons kronikk i Dagbladet her.

Nasjonalt

I Bergen

  • Partiet jobber for å legge klare restriksjoner på bilbruk med høyere køprising, færre parkeringsplasser i sentrum, og ved å avvise nye firefelts motorveier, ikke minst Hordfast
  • I Bergen vil vi også fase ut ved- og oljefyring, så vel som landstrøm i havnen og bortvisning av skip på dager med særlig høy luftforurensning

I Oslo

  • Vårt forslag om dieselforbud på kommunale veier på høyt forurensede dager behandles nå. Vi har bedt om bistand fra Samferdselsdepartementet for at forbudet skal også kunne gjelde riksveier.
  • Vi er i gang med planleggingen av permanente lavutslippssoner i hovedstaden, og har bedt Bymiljøetaten om å raskt gjøre klart et forslag til hvordan slike soner kan praktisk håndheves, f.eks ved bruk av gebyrer, som med piggdekk.
  • Byrådet har vedtatt at biltrafikken skal ned – etter forslag fra De Grønne – med 20 prosent innen 2020
  • Oslo kommune skal si nei til økt biltrafikk langs E18 inn mot byen
  • Flere tiltak vurderes fortløpende

I Trondheim

  • Partiet har fått gjennomslag for å innføre piggdekkavgift for å redusere mengden svevestøv i luften
  • De Grønne har stanset byggingen av et nytt parkeringshus midt i byen
  • Partiet jobber for å stanse utbyggingen av større E6 med økt trafikk mellom Trondheim og Stjørdal

I Moss har De Grønne foreslått at det innføres datokjøring på særlig forurensede dager.

(Denne saken vil oppdateres fortløpende)

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny