Jordbruksmeldingen: – Reinspikka Frp-ideologi

09. desember 2016

Jordbruksmeldingen regjeringen har lagt frem vil ødelegge systemene vi har for å sikre en bærekraftig matproduksjon over hele landet, sier nasjonal talsperson Une Aina Bastholm.

– Meldingen er reinspikka Frp-ideologi uten bakkekontakt. Denne linja fra regjeringen vil ødelegge mye. Heldigvis er det ikke flertall for dette i Stortinget, sier Bastholm.

De Grønne reagerer på retningen for norsk landbruk som regjeringen og landbruksminister Jan Georg Dale (Frp) legger opp til gjennom meldingen.

– Det er utrolig synd at Dale ikke ser forskjell på egen ideologi og virkelighet. Vi i Norge må bruke norsk jord til å lage mat, i en verden hvor FN venter økende matmangel. Dale legger ber istedenfor om et stordriftslandbruk som vil gjøre at norske beiter gror igjen, mens vi beslaglegger dyrebar matjord i Norge og utlandet til kraftfôr. Det er en elendig ressursbruk verdens befolking ikke har råd til, sier Bastholm.

 

Legger opp til sentralisering

De Grønnes landbrukspolitikk er basert på et desentralisert landbruk i hele landet, med god dyrevelferd og et landbruk basert på norske ressurser. I meldingen legger regjeringen opp til det motsatte.

– Det regjeringen her legger opp til vil kort sagt føre til færre, større og intensive gårdsbruk, som er kraftfôravhengige og holder dyrene innendørs. Mange steder i Nord-Norge og i daler og langs fjorder hvor det i dag er familier som produserer mat, mener FrP det kan skal gro igjen og at familiebønder skal legge ned. Det er helt utrolig!

 

Uansvarlig skroting av økomål

De Grønne reagerer også på at regjeringen skroter Stortingets mål om at 15 prosent av matomsetningen og matproduksjon i Norge skal være økologisk innen 2020.

– Det er utrolig at regjeringen helt vil fjerne målet om økologisk mat, som om de kan shoppe og velge bort stortingsvedtak som de selv ønsker. En høyere andel økologisk produksjon er viktig for å holde kunnskap i hevd, det er viktig for å bevare en rik matjord, og ikke minst viktig for matsikkerheten, nå når vi får mer nedbør og ekstremvær. Det er også økende etterspørsel hos forbrukerne etter økologisk mat, sier Bastholm.


Tar ikke hensyn til forbrukerne

Mye vil bli dårligere med linja regjeringen legger opp til, understreker hun. De Grønne mener regjeringen beveger seg bort fra det forbrukerne ønsker.


–  Vi tror ikke folk flest ønsker et matproduksjon som regjeringen her legger opp til – dårligere velferd for dyrene, økt risiko for sykdommer og antibiotikaresistens, mat produsert i fabrikklignende haller i stedet for på familiegårder, mindre økologisk mat.  Vi ser at folk blir mer og mer bevisste på hva de putter i handlekorgen, at folk ønsker
kvalitet og å vite hvordan og hvor maten er produsert. Da er det uansvarlig av regjeringen å ta oss i motsatt vei.

– Dales retning for landbruket er dårlig politikk for bøndene som blir nødt til å legge ned, for forbrukere som får mindre utvalg og mindre norsk mat og økt fare for antibiotikaresistens, og det er dårlig for dyra som altså skal drives enda hardere og holdes i store haller i stedet for ute på beite.

 

Tungt ansvar på Venstre og KrF

 Det er nå opp til KrF og Venstre å sørge for at regjeringens politikk blir stanset i Stortinget.

– De Grønne vil bidra, men det tyngste ansvaret for å sikre at Norge fortsetter å produsere mat på norske ressurser og bidrar til global matforsyning, hviler nå igjen på KrF og Venstre. Vi minner om det Venstre tidligere har sagt: En gård med 17 kyr skal også kunne kalles et fullverdig melkebruk, og vi skal ha matproduksjon i hele landet.

 

Les mer om MDGs politikk for landbruket her 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny