Julehilsen fra Stortinget

Julehilsen fra Stortinget

21. desember 2013

Kjære medlem og grønne tilhenger

Det har vært et begivenhetsrikt år for oss i Miljøpartiet De Grønne. Med historiske 2,8 prosent av stemmene, ble Rasmus Hansson innvalgt på Stortinget som partiets første stortingsrepresentant. Det var ingen liten prestasjon for et parti som få måneder før valget så vidt fikk egen stolpe på partibarometrene og slett ikke var på medias radar. Dette er deres fortjeneste – takk til hver og en av dere som iherdig stod på i valgkampen og sørget for et historisk resultat!

Medlemstallet har økt kraftig i 2013. Med 5200 registrerte medlemmer er vi omtrent seksdoblet siden forrige stortingsvalg! Dette gjør at et grønt gjennombrudd i lokalpolitikken i mange av landets kommuner nå er innen rekkevidde. Hvis stortingsvalget i år hadde vært et kommune- og fylkestingsvalg, ville De Grønne sikret seg godt over 100 mandater i kommuner, bystyrer, fylkesting og bydelsutvalg rundt omkring i landet.

Vi ble sendt inn på Stortinget av velgerne fordi vi tør prioritere grønt. Vi mener Norge har et globalt ansvar, men også store muligheter. Vi jobber for å flytte innsats og investeringer fra olje til et bærekraftig næringsliv, gi Oljefondet et bærekraftmandat, vedta en Klimalov, gjøre sunn mat billig og miljøvennlig, landbruket lønnsomt, og prioritere kollektivtransport foran vei. Med vårt eget alternative statsbudsjett, lagt fram i Stortinget for noen uker siden, har vi i år også vist at dette er fullt mulig. Det handler om å tenke nytt.

Første økt på Stortinget er nå i mål. De Grønne sitter i både Energi- og miljøkomiteen, i Kontroll- og konstitusjonskomiteen og i Den utvidete utenriks og forsvarskomiteen. I tillegg må vi følge med på alle de andre komiteene, for som vi vet: Miljø er ikke en enkeltsak. Vi har hatt mye å sette oss inn i, men ser allerede at andre partier begynner å plukke opp våre innspill.

Året 2014 blir et viktig år. Vi skal reise rundt i landet og bygge organisasjonen. Vi skal bli en sterkere stemme på Stortinget, vi skal diskutere og utvikle ny politikk og vi skal både synes og høres i media så ofte vi kan i sakene som er viktigst for våre velgere. Den nye regjeringen kan forvente et topptrent og knallmotivert Miljøpartiet De Grønne i mellomvalgsåret 2014. Aldri har vi vært sterkere!

Med ønsker om en riktig god og grønn jul og et godt nyttår,

Rasmus Hansson, Hanna E. Marcussen og Harald Nissen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny