Kjøp mindre, lev mer

Kjøp mindre, lev mer

21. august 2015

Forbruk seiler opp til å bli en av de store sakene under årets kommunevalg. Miljøpartiet De Grønne mener forbruksjaget er feil, og at fokuset må rettes mot økt livskvalitet.

13. august markerte «Jordas overforbruksdag», dagen da verden hadde brukt opp den bærekraftige ressurkvoten for 2015. Det betyr at alt forbruk av ressurser som skjer i verden etter denne datoen tar mer enn ett år for jorda å generere. Med andre ord, spiser vi av fremtidige generasjoners ressursgrunnlag. Dette ser vi i form av økt avskogning, jordtap, tapping av ferskvannsressurser, tap av biologisk mangfold samt økt CO2 i atmosfæren.

Nordmenn tar mer enn sin andel av kaka. Dersom alle skulle hatt samme forbruk som oss, ville vi hatt behov for tre jordkloder. Likevel legger de andre politiske partiene opp til at vi ikke bare skal opprettholde dagens forbruksnivå, men tredoble det frem mot 2060.

Økt livskvalitet – ikke økt forbruk

De Grønne er sterkt kritiske til denne politikken. For det første er et overforbruk av ressurs og klimaproblemet to globale utfordringer som henger sammen. Overforbruket gjøres mulig av at naturressurser og råvarer prises for lavt. Økonomien er for stor grad basert på et for høyt forbruk av fossilt karbon som medfører klimaproblemer.

For det andre stimulerer denne politikken til et samfunn der høyt materielt forbruk forveksles med livskvalitet.  Økt forbruk kan bedre livskvaliteten til mennesker i samfunn med økonomisk underskudd og lav velferd. Dette gjelder ikke for Norge. Norge har et velferdssamfunn med en stabil økonomi, og er for lengst forbi stadiet der økt materielt forbruk er nødvendig for å gi oss en bedre livskvalitet. Hos oss er heller forbruksjaget en ufordring. Om ikke vi kan tøyle forbruksjaget og fokusere på livskvalitet som det egentlige målet, hvem kan gjøre det?

Må bli lønnsomt å gjenbruke

De Grønne vil ta ut produktivitetsvekst i tid fremfor høyere forbruk. Vi vil vri det materielle forbruket til fordel for forbruk av bærekraftige tjenester. Vi vil endre skatte- og avgiftspolitikken slik at de faktiske samfunnskostnadene gjenspeiles i prisen til varen og tjenesten. Nå er det lønnsomt å kaste forbruksvarer, klesplagg og elektronikk fremfor å reparere dem.

Flybilletter stuper i pris, og folk reiser mer enn aldri før, subsidiert av taxfree. Miljøvennlige tjenester og produkter er høyt priset og mangler konkurransekraft.  Vi mener dette er ikke veien å gå. Vi vil at det skal lønne seg å velge grønt, og koste å velge miljøfiendtlig.

De Grønne vil:

  • øke varers levetid og kvalitet ved å for eksempel forlenge reklamasjonsfristen, og bedre krav om minstegarantier.
  • ha fritak for merverdiavgift for omsetning av brukte varer.
  • styrke kravene om mulighet for reparasjon av varer.
  • fremme deling av varer ved for eksempel å overføre bibliotekprinsippet til flere områder som utlån av leker, sportsutstyr, verktøy, redskap og annet som brukes nå og da.
  • bedre rammevilkårene for privat utleievirksomhet og ikke-kommersielle bildelingsordninger.

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny