Klar til kamp for et oljefritt Lofoten

01. mars 2013

Hanna E. Marcussen på fiske i Lofoten, Foto: Tor Bjarne Christensen

Hanna E. Marcussen på fiske i Lofoten, Foto: Tor Bjarne Christensen, Naturvernforbundet

I forrige uke var nasjonal talskvinne Hanna E. Marcussen på besøk i et Lofoten, som fortsatt er oljefritt. Her har hun deltatt på folkemøter, besøkt lokalt fiskeindustri, og blitt bedre kjent med lofotfiskernes hverdag.

-Det er på tide at oljeindustrien slutter å svartmale situasjonen i regionen. Det er fullt av initiativer i dette området og det skapes og drives tusenvis av bærekraftige og levedyktige arbeidsplasser.  – Hvis Lofoten blir en oljeregion går mange av disse en usikker fremtid i møte, sier Marcussen. 

Hun har liten tro på at arbeidsplasser i oljenæringen kan veie opp for de negative ringvirkningene fossilindustrien vil ha for de tradisjonelle næringene.

– Både fiskeri og turisme er spesielt utsatt. I tillegg vil rekrutteringen til de tradisjonelle næringene svekkes hvis oljenæringen vokser – hva skjer da når Lofotens oljealder tar slutt, etter et par tiår, spør Marcussen. 

På tirsdagen deltok Hanna på fisketur med en rekke partiledere. Hun utfordrer de andre partiene til å bli tydeligere på at bevaring av Lofoten, Vesterålen og Senja først og fremst må markere startskuddet omstillingen av Norge til et fossilfritt samfunn.

– For oss handler dette om at vi må starte prosessen med å ta Norge ut av oljealderen. I Lofoten, Vesterålen og Senja finnes unike naturverdier. Men hvis klimaet skal reddes må vi starte en gradvis utfasing av oljeindustrien. Det bør ikke åpnes nye felt noen andre avslutter heller, sier Marcussen.  

En rekke partiledere var til stede i Lofoten: Foto Tor Bjarne Christensen

En rekke partiledere var til stede i Lofoten: Foto Tor Bjarne Christensen

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny