Rasmus Hansson

Klima: Hva er det Høyre og Ap driver med?

03. februar 2015

I dag behandler Stortinget et forslag fra SV med til sammen 31 klimatiltak. Forslagene er i stor grad hentet fra Miljødirektoratets rapport fra mars i 2013, som beskrev hva som må til for å nå Stortingets målsetting fra 2012 om å kutte klimagassutslippene med 5 % i 2020 sammenliknet med 1990.

– Dette er velkjente klimatiltak som har vært grundig utredet. Tiltakene har ligget på både denne og tidligere regjeringers bord, og burde vært gjennomført av regjeringen for lengst, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Flertallet stemmer mot

I Stortinget i morgen er det imidlertid kun fem av de til sammen 31 tiltakene som får flertall. De øvrige forslagene blir stemt ned i dag av Ap, Høyre, FrP, KrF og Sp.

– Til disse partiene er det bare ett spørsmål å stille: Hva er det dere driver med? Det er uforståelig hvordan både Høyre og Ap kan hevde at de skal forsterke klimapolitikken, samtidig som de stemmer mot disse forslagene, sier Hansson.
Han minner om at Norge er blant de landene i Europa som slipper ut mest CO2 per innbygger. En gjennomsnittlig nordmann slipper ut mer enn dobbelt så mye CO2 som en svenske.

Viser hvorfor vi trenger en klimalov

Regjeringen skal snart legge frem en stortingsmelding med nye klimamål for 2030. De Grønne forventer at regjeringen i tråd med klimavitenskapen foreslår et kutt i utslippene fra norsk territorium på minst 50 % innen 2030.
– Et slikt mål er ambisiøst, men samtidig fullt mulig å gjennomføre. Det krever imidlertid at vi endrer måten klimapolitikk her i landet fra innfallsmetoden til systematiske forpliktelser, sier Hansson.
Miljøpartiet De Grønne har sammen med KrF og Senterpartiet foreslått en egen klimalov.

– Dagens debatt viser tydelig hvorfor vi trenger en klimalov. Vi trenger klare målsetninger for hver enkelt sektor, og ansvarliggjøre enkeltstatsråder til å faktisk gjennomføre utslippskutt, ikke bare snakke om at det. Da ville mange av forslagene i dagens representantforslag måtte vært iverksatt for lengst, sier Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny