Klima og miljø først

Klima og miljø først

29. juli 2013

Miljøpartiet De Grønne er miljøstemmen fra partiene vi representerte før, skriver seks stortingskandidater med bakgrunn fra forskjellige partier.

Stadig flere erkjenner at vi bare har én klode, og at livsgrunnlaget vårt trues gjennom overforbruk, klimaendringer, forurensing og rasering av natur. Alle partiene har nå gjennomført sine landsmøter og vedtatt sin politikk for kommende stortingsperiode. Vi kan ikke se at de tre største partiene har tatt hensyn til denne alvorlige situasjonen i sine programmer.

Undertegnede har tidligere hatt verv i Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. I dag er vi alle stortingskandidater for Miljøpartiet De Grønne.

De Grønne er det eneste partiet som har en konsekvent politikk for å sikre en overgang fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet. Det er bare vi som har lagt frem løsninger på hvordan vi kan leve innenfor de økologiske rammene jorden har gitt oss. Vår politikk er bygget på solidaritet med fremtidige generasjoner, med verdenssamfunnet og med dyr og natur.

Vi erkjenner at politikken til partiene vi tidligere representerte er utgått på dato. De mindre partiene har riktignok en bedre klima- og miljøpolitikk enn de store, men gjennom blokkpolitikken vil de likevel støtte en fortsatt oljedrevet vekstpolitikk som ikke er bærekraftig.

De Grønne i andre land er blitt store gjennom valgskred. Det kan være mulig også i Norge. Vi er fattige og uten rike onkler og store statstilskudd, men vi er både realistiske og optimistiske. Vårt mål er å komme over sperregrensen på 4% ved valget til høsten, men vi har uansett store muligheter for mandat i Oslo og flere andre fylker. Vi er blokkuavhengige og kan samarbeide både til høyre og venstre. Med oss på vippen, må den kommende regjeringen forplikte seg til å føre en ansvarlig klima- og miljøpolitikk.

Miljøpartiet De Grønne er miljøstemmen fra partiene vi representerte før. En stemme til De Grønne er miljøstemmen mange av dere har savnet, enten dere er førstegangsvelgere, tidligere har valgt sofaen, eller har stemt på et parti som ikke setter klima og miljø først.

Nikki Schei, tidl. H
Anne Helen Eide, tidl. Ap
Tor Øyvind Westbye, tidl. KrF
Hilde Lengali, tidl. Sp
Svein Skotheim, tidl. SV
Torbjørn Dahl, tidl. V

Innlegget sto opprinnelig på trykk i Dagbladet 20. juli.

Foto: Mathiasertnaes, Creative Commons-lisens

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny