Klimameldingen strider mot FNs anbefalinger

25. april 2012

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener Regjeringens klimamelding strider mot FNs anbefalinger om klimakutt, og er skuffet over at en av de mest forurensende sektorene slipper for billig unna.

– Etter flere runder med utsettelser hadde vi forventet mer. Klimameldingen svikter når det gjelder å virkelig kutte norske utslipp innen 2020, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

Marcussen mener målsettingen i klimaforliket, som meldingen viderefører, er alt for lav.

– Meldingen legger opp til at Norge skal nå sine utslippsmål ved å kutte bare 6% innenlands i forhold til 1990-nivå, om en ser bort i fra skog. Samtidig vet vi at FNs klimapanel har uttalt at rike land må kutte opp til 40% for å begrense den globale oppvarmingen til to grader, sier Marcussen.

Til tross for enkelte gode tiltak, mener Marcussen klimameldingen ikke er i nærheten av å inneholde tiltak som faktisk kutter norske utslipp i vesentlig grad. Hun mener blant annet petroleumssektoren slipper alt for billig unna.

– For å redusere utslipp fra norsk olje og gass i årene fremover er det helt nødvendig å stanse åpning av nye felt, og redusere utvinningstakten på eksistrende felt betraktelig. Økningen i CO2-avgift er et skritt i riktig retning, men det er langt fra tilstrekkelig for å begrense aktiviteten i petroleumssektoren, sier Marcussen.

Hun mener en gradvis utfasing av olje og gass ikke bare handler om å løse klimakrisen, men også om næringspolitikk.

– I dag kveles fastlandsindustrien og satsing på fornybar energi av den ensidige satsingen på petroleumsnæringen, som trekker til seg de klokeste hodene og ingeniørene. Da trenger vi en klimamelding som snur denne utviklingen, ikke som forsterker den, avslutter Marcussen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny