Krever tiltak mot økende plastforurensing

Krever tiltak mot økende plastforurensing

28. februar 2017

De Grønne har fremmet ti kraftfulle tiltak mot plastavfall i Stortinget. Arild Hermstad, De Grønnes 1. kandidat i Hordaland forventer nå full tilslutning fra regjeringa.

– Regjeringen har til nå ignorert det alvorlig problemet med plast, og til og med stemt ned De Grønnes forslag om en internasjonal konvensjon mot plastavfall.  Som kystnasjon er Norge ett av de landene som taper mest på at det ikke trøkk i prosessen for å få på plass en avtale som kan hindre store mengder plast i havene og langs kysten vår, sier Hermstad.

I mai stemte regjeringen ned MDGs forslag i Stortinget om en internasjonal konvensjon mot plast. De Grønne har nå også blant annet foreslått en miljøavgift på plast, og en høyere flaskepant på 5 kroner. I tillegg mener Hermstad at Norge bør vurdere et forbud mot ikke-nedbrytbar engangsplast som for eksempel plastservise slik de alt har vedtatt i Frankrike.

Nylig kom kom nyheten om at fisk og skalldyr er fulle av miljøgifter. — – Dette er et alvorlig varsko. Vi kan være i ferd med å passere noen kritiske vippepunkter for hva livet i havet tåler. Innen 2050 er det anslått at det vil være mer plast enn fisk i havet. Det er skremmende at vi også får plasten opp på middagsbordet som mikroplast, sier Hermstad.

Hermstad mener den strandede gåsenebbhvalen med magen full av plast og at enkelte kuer har magene full av plast, bør være en vekker for Vidar Helgesen og resten av regjeringa.

– Regjeringens varslede fond for plastrydding kommer nå på plass. Det er bra, men det er satt av alt for lite penger til dette. Dette tiltaket er heller ikke alene langt nær nok. Ved siden av klimaendringer er plastforurensning et av vårt tids største utfordringer. De Grønne forventer derfor nå full tilslutning til våre tiltak, sier Hermstad.

 

 

«Regjeringen har til nå ignorert det alvorlig problemet med plast, og til og med stemt ned De Grønnes forslag om en internasjonal konvensjon mot plastavfall» 

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Øke flaskepanten til fem kroner og innføre panteordninger for flere typer produkter, som for eksempel mobiltelefoner og fritidsbåter.
 • Jobbe for internasjonale avtaler om å stanse plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land.
 • Øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70 prosent innen 2025.
 • Redusere bruken av plastemballasje og plastprodukter, samt øke miljøavgiften på emballasje som ikke er reelt nedbrytbar.

I desember 2016 la vi fram følgende ti punkter som nå er under behandling av Stortinget:

 • Stortinget ber regjeringen etablere en handlingsplan for innfasing av nedbrytbare og selvoppløsende redskaper for å stoppe spøkelsesfiske.
 • Stortinget ber regjeringen utvide prøveordningen Fishing for Litter til en landsomfattende og permanent belønningsordning der fiskere kan få betalt for å levere inn marint avfall.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at Norge har et godt tilbud av landbaserte mottaksanlegg som sørger for at marint avfall kan gjenvinnes og bli en ressurs.
 • Stortinget ber regjeringen utrede en produsentansvarsordning for utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen.
 • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan produsentansvaret for emballasje kan utvides slik at produsenter og importører av emballasje får medansvar for å finansiere opprydding av forsøpling fra emballasje og hindre at det oppstår.
 • Stortinget ber regjeringen sikre en kraftig opptrapping av tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling i kommende statsbudsjetter.
 • Stortinget ber regjeringen styrke forskning på og overvåking av marin forsøpling for få bedre kunnskap om kilder, omfang og effekter av marin forsøpling og for å finne gode løsninger.
 • Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å gi kommunene myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for å etablere bedre mottakssystemer og regelverk for skroting av fiskebåter og oppdrettsutstyr for å unngå at dette havner på avveie.
 • Stortinget ber regjeringen i revidert budsjett vurdere å øke den øvre grensen for tilskudd til kassering av fritidsbåter utover nivået på 15 000 kroner som ble vedtatt i budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017.

(Bilde av Arild Hermstad: Framtiden i våre hender)

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny