Politiet i Oslo

Kritisk til fortsatt politibevæpning

15. oktober 2015

I går ble det kjent at regjeringen nok en gang utvider den midlertidige, generelle tillatelsen til Politiet til å bære våpen. De Grønne er svært kritiske til det som begynner å bli en stadig mer permanent og bevæpning av alt norsk politi.

– Dette er en verdidebatt, ikke noen unntakstilstand. Våpen i gatene utfordrer våre verdier og tilliten til hverandre, og kan på sikt gjøre samfunnet mer utrygt, mener stortingsrepresentant Rasmus Hansson

Etter politiets eget ønske forlenges den midlertidige bevæpningen til 10. desember 2015. Begrunnelsen som oppgis er «trusselvurdering og fraværet av tilfredsstillende risikoreduserende tiltak.» Våpen og ammunisjon skal imidlertid nå bæres adskilt.

Et midlertidig tiltak mot et varig problem

 

Høyre og FrP er de eneste partiene i Norge som støtter en generell bevæpning av norsk politi. De Grønne mener begrunnelsen for stadig nye, generelle bevæpningstillatelser virker tynn.

– Det er flertall i Stortinget mot generell bevæpning av politiet, og vi har ikke fått informasjon som skulle tilsi at det endrede trusselbildet er midlertidig. Det vi derimot ser er en ny, varig endring av Norges sikkerhetssituasjon, sier Hansson.

Prinsipiell debatt

Siden mye av informasjonen som regjeringen baserer seg på ikke er offentlig, må Stortinget til enhver tid stole på regjeringens vurderinger. De Grønne mener dette gjør det enda viktigere med en selvstendig, prinsipiell debatt i Stortinget som regjeringen må basere seg på.

Med de stadig nye midlertidige tillatelsene settes Stortinget i skvis. Vi trenger å debattere mer prinsipielt hvordan Norge bør møte de nye utfordringene vi står overfor uten å miste grunnleggende fellesverdier som tillit og åpenhet.

Han minner også om at Norges politilederforbund mener bevæpnet politi kan føre til et våpenkappløp mellom politi og kriminelle miljøer.

En innskrenking av frihet

Debatten om bevæpning av norsk politi har pågått lenge og Stortinget har gjentatte ganger vært kritiske til de stadig nye utvidelsene av en midlertidig, generell bevæpning. Blant annet var det en større debatt om temaet etter terrorangrepet i København i februar i år.

– Allerede i dag kan politiet i Norge ta til våpen i spesifikke situasjoner som den vi så i København i helgen. Det er få situasjoner hvor en forhåndsbevæpning vil være så avgjørende at det trumfer de negative følgene. For mange oppleves mer våpen i gatene utrygt og som en innskrenking av frihet, og det må vi ta innover oss, sa Rasmus Hansson den gang.

Det er forståelig at Politiets Fellesforbund ønsker å kunne bære våpen, men også for politiet vil dette være et stort ansvar og kunne gi nye, krevende oppgaver.

Vi kan forebygge oss ihjel

– Mye tyder på at Norge og Europa kan komme til å stå overfor et generelt økt trusselbilde i mange år framover. Men vi kan forebygge oss i hjel som samfunn, om vi velger det. Et samfunn hvor vi hele tiden er på vakt for hverandre vil raskt bli mer utrygt og øke voldsbruken, ikke forebygge den, sier Hansson.

Les mer om denne saken:

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny