Lanserer grønn klimamelding

11. juni 2012

 

Klimaforliket strider mot FNs anbefalinger om klimakutt, mener Miljøpartiet De Grønne. Mandag lanserer partiet sin egen klimamelding med en rekke offensive tiltak.

Forrige uke ble de borgerlige og rødgrønne partiene enige om et klimaforlik, som skal behandles i Stortinget på mandag. Samtidig inviterer Miljøpartiet De Grønne til pressekonferanse for å legge frem de tiltakene de mener klimaforliket burde ha inneholdt.

– Det er på tide at Norge begynner å føre en klimapolitikk som virkelig monner. Med denne meldingen viser vi at det er fullt mulig å få til mye på kort tid sier Hanna E. Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

I meldingen foreslår partiet nye klimatiltak på en rekke områder. De Grønne vil, blant annet, finansiere økt togutbygging ved å innføre en flyseteavgift på 200 kroner, stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel, vedta en klimalov, og gjøre det mer langt mer lønnsomt å spare energi hjemme.

– Målsettingene og tiltakene i Stortingets klimaforlik reflekterer ikke alvoret i situasjonen. I realiteten er Stortinget i ferd med å gi slipp med en historisk mulighet til å gjøre viktige grep. Ikke bare for klimaet, men også for norsk næringsliv og industri, som er under sterkt press fra oljenæringen, sier Hanna E. Marcussen.  

De Grønne har tidligere påpekt at målsettingene i klimaforliket er langt lavere enn FNs anbefalinger.

Med dette klimaforliket vil Norge bare kutte 6% innenlands i forhold til 1990-nivå. Samtidig vet vi at FNs klimapanel har uttalt at rike land må kutte opp til 40% for å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Vår klimameldingen viser hvordan det er mulig å oppfylle FNs anbefaling, avslutter Marcussen.

Nedenfor finner du noen av punktene i meldingen: Hele MDGs klimamelding kan du lese her (PDF). En sektorvis oversikt over hvordan MDG vil redusere utslippene i ulike sektorer finner du her

  • 20 års stans i leting etter og åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. Redusere det norske utvinningstempoet med 50% på eksisterende olje- og gassfelt innen 2020.
  • Innføre en avgift på kr 200 i flyseteavgift. Midlene øremerkes til finansiering av jernbane.
  • Bygge ut Intercity-triangelet innen 2023
  • Jobbe for et nasjonalt løft for sykkel. Bevilge 1 milliard til sykkelveier i 2013 og etablere en belønningsordning for kommuner som vil bygge ut sykkel og gangvei.
  • Etablere en klimalov som forplikter den norske regjering og Stortinget til å overholde vedtatte klimamål.
  • Bruke statlig eierskap som et aktivt virkemiddel i klimapolitikken ved å styre investeringer inn i de næringene som kan bli en del av lavutslippssamfunnet.
  • Omdisponere Statens Pensjonsfond Utland til investeringer i grønt næringsliv og fornybar energi, infrastruktur og forskning og utvikling i Norge og i utlandet.
  • Forbud mot nysalg av rene diesel- og bensinbiler fra 2015.
  • Stenge og nedmontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny