Forslag til nytt arbeidsprogram

06. februar 2013

John Hille er leder i Arbeidsprogramkomiteen

John Hille har ledet arbeidet med det nye programmet.

– Dette programmet viser hvordan vi kan gjøre Norge til et økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig samfunn, sier John Hille, som har ledet arbeidet med Miljøpartiet De Grønnes nye program.

I dag offentliggjøres programkomiteens forslag til nytt arbeidsprogram for den kommende stortingsperioden.

– Vi har gode forutsetninger for å reformere det norske samfunnet i grønnere retning. Vi har de fornybare ressursene. Vi har sterke tradisjoner for demokrati og sosialt samhold, og vi har dessuten et unikt overskudd av penger, sier John Hille.

Han har flere tiårs erfaring som forsker, utreder og aktiv deltaker i norsk miljøbevegelse og er overbevist om at det er politisk handlekraft som nå er nøkkelen til en grønn omstilling.

– Den viktigste hindringen for endring er den norske oljeavhengigheten. Vi går inn for raskt å trappe ned og avvikle hele petroleumsvirksomheten. Dermed vil vi gi vekstmuligheter til ny, bærekraftig næringsvirksomhet som i dag kveles av den overopphetede oljeøkonomien.

Norges mest ansvarlige program
Han mener Miljøpartiet De Grønne går til valg på Norges mest ansvarlige politiske program.

– Programforslaget er radikalt men også ansvarlig. Det viktigste ansvaret vi har er å overlate en robust og bærekraftig klode til kommende generasjoner. Det tar vi på større alvor enn noe annet parti, sier Hille.

Han legger vekt på at en ansvarlig politikk betyr at Miljøpartiet De Grønne må være villige til å gjøre tøffe prioriteringer.

Vi vil bruke oljefondet til å fremme en økologisk omstilling, og ikke til å dekke løpende underskudd på velferdsbudsjettet. Vi mener samtidig at sosial rettferdighet og gode velferdsordninger er viktigere enn høyere privat forbruk. Forslaget vårt innebærer derfor at de rikeste må betale noe mer i skatt og at det må koste mer å forurense. De Grønne står for en ansvarlig budsjettpolitikk.

Ikke et ensaksparti
Nasjonal talskvinne Hanna E. Marcussen mener programkomiteens utkast viser bredden i grønn politikk.

– Med dette programmet beviser vi, en gang for alle, at Miljøpartiet De Grønne ikke er et ettsaksparti. Grønn politikk handler om hele samfunnet og jeg tror velgerne vil se at vi har gode og spennende løsninger på alt fra skattepolitkk, til digitalpolitikk og justispolitikk, sier Marcussen.

Hun mener partiet kan hente gode løninger fra både høyresiden og venstresiden.

– Vi går inn for en mer rettferdig sosial fordeling, men vil samtidig redusere byråkrati og formynderi. Komiteens forslag til oppvekstpolitikk og vårt ønske om å styrke lokaldemokratiet og frivillig sektor understreker vår skepsis til statlig overstyring, avslutter Marcussen.

Trykk her for å lese programforslaget>>

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny