MDG ber Solheim redde Galventispen Anja og droppe ulvesonen

08. april 2010

Vargwebben -> vandringsvarg revir kan vi se at Galventispen er tilbake i områdene rundt Kongsvinger.

Åpent brev til miljøvernminister Erik Solheim fra Miljøpartiet De Grønne v/ Tormod V. Burkey og Sondre Båtstrand:

Kjære miljøvernminister.

Galventispen Anja er tilbake i Norge og Miljøpartiet De Grønne ber deg gripe inn: Redd Anja og dropp ulvesonen!

Vi håper miljøvernministeren ikke trodde at å flytte Anja det lille stykket ville hjelpe. Skal transplantasjonsforsøk ha noen sjanse må ulven(e) flyttes mange hundre kilometer og holdes i innhegning en periode på sitt nye tilholdssted. Vi håper flyttingen ikke bare var en unnskyldning til å skyte henne når hun kommer tilbake til Grue igjen.

Ulvesonen er for trang og må oppgis. Tolker man ulvepolitikken slik at man skal skyte ned så snart man har tre ynglinger innenfor sonen er dette en ren utryddelsespolitikk. Ulveforvaltningen er et hån mot selve vitenskapen, og ikke minst alle som bryr seg om andre arter, alle som ønsker seg en komplett norsk natur, og alle som tok løftet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 alvorlig -og selvfølgelig alle som i sin tid stemte SV fordi de trodde SV var et miljøparti.

Dagens politikk er antakelig i strid med Grunnloven (§110b: «Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares»), og med Naturmangfoldloven. Her har ikke Stortinget forstått implikasjonene av egen politikk, hvilket impliserer at Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet ikke har gjort jobben sin i henhold til Århuskonvensjonen som går på tilgjengelighet av miljøinformasjon og kommunikasjon av slik til velgere og beslutningstagere. Vi mener at siden forvaltningen ikke har gjort det klart for Stortinget og velgerne at forvaltningsplanen for ulv (med den siste ulvesonen) ikke er forenlig med artens overlevelse på sikt, så har de brutt informasjonsplikten som spesifiseres i Århuskonvensjonen.

Stortinget har sagt at man ikke ønsker å forvalte rovdyr individuelt, men da rimer det dårlig å holde bestanden nede på et så lavt nivå at det blir påtvingende nødvendig med individforvaltning for at bestanden skal ha noen som helst sjanse. Særlig nå som søsteren hennes i Trøndelag ble skutt – uten å DNA-teste på forhånd! – får dere i hvert fall la være å skyte Anja.

Dagens rovdyrpolitikk bærer preg av å være et dårlig kompromiss som verken rovdyr, sauer eller bønder er tjent med. Istedenfor å betale ut erstatning for rovdyrdrepte sauer, burde både bønder og kommuner i områder med bestander av de store rovdyrene få betalt ut et beløp som står i samsvar med antall rovdyr. Myndighetene burde gi belønning for levende ulv, ikke erstatning for død sau.

Sondre Båtstrand, talsperson Miljøpartiet De Grønne
Tormod V. Burkey, Dr. philos i populasjonsdynamikk og bevaringsøkologi

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny