MDG og Ap vil ha tilbake bærekraftmål

21. november 2014

Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet krever at regjeringen gjeninnfører mål for bærekraftig utvikling i Nasjonalbudsjettet. På torsdag la partiene frem felles forslag i Stortinget.

– For å løse klima- og miljøutfordringene må disse hensynene gjennomsyre alle andre politikkområder. Da må vi ha klare mål og indikatorer som legges til grunn for den økonomiske politikken, mener Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

Flere har reagert sterkt etter at De Grønne gjorde det kjent at regjeringen i årets Nasjonalbudsjett fjernet alle målene for bærekraftig utvikling. Hele kapittelet om bærekraft er fjernet.

– Et enstemmig Storting har tidligere slått fast at disse indikatorene skal brukes og videreutvikles. Da kan ikke regjeringen fjerne dem uten en eneste begrunnelse, sier Eva Kristin Hansen i Arbeiderpartiet.

Setter arbeidet med bærekraft mange år tilbake

Å fjerne målene uten nærmere begrunnelse setter det norske arbeidet med bærekraftig utvikling mange år tilbake.

– Måling av bærekraftig utvikling er en krevende, men fullt ut mulig oppgave. Uten indikatorer blir vi vesentlig dårligere stilt når Norge skal omstilles til et mer bærekraftig samfunn, sier Åsmund Aukrust i Arbeiderpartiet.

Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet mener det haster med å få indikatorene tilbake i Nasjonalbudsjettet. I forslaget krever de to partiene også at regjeringen skal videreutvikle indikatorene, og sørge for at de blir mest mulig relevante for politikkutvikling.

– Bærekraftindikatorene slik de ble presentert i Nasjonalbudsjettet 2014 er utviklet systematisk over mange år, men er likevel ikke noen endelig versjon. De må videreutvikles slik at de blir et best mulig redskap for å omstille Norge til et bærekraftig samfunn, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny