MDG om statsbudsjettet: Utrygg styring fra regjeringen

08. oktober 2012


– Med dette budsjettet går både klimaet og norsk økonomi en utrygg fremtid i møte, mener Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne. 

Finansminister Sigbjørn Johnsen legger i dag frem statsbudsjettet for 2013. Budsjettet inneholder blant annet en betydelig veisatsing. Miljøpartiet De Grønne er kritisk til at oljeindustrien fortsatt får fritt spillerom og at overgangen til det fornybare Norge drøyer enda et år.

– Det er positivt at regjeringen bruker 250 mill på fornybar energi i utviklingsland, men miljøprofilen mister all troverdighet når den forurensende norske oljenæringen får 100 ganger så mye i subsidier. Disse pengene burde i stedet vært brukt til å utvikle fornybar energi i Norge. Vi har ikke tid til å vente lenger, sier Marcussen.

I budsjettet bruker regjeringen rundt tre prosent av Oljefondet, og er med det godt innenfor handlingsregelen på fire prosent. Samtidig er investeringskostnadene i oljeindustrien anslått til å øke fra 186 mrd i 2012 til 204 mrd i 2013. Miljøpartiet De Grønne er bekymret for konsekvensene av at investeringene ikke er regulert.

– Sigbjørn Johnsen sier mye fint om at det er viktig å holde oljepengebruken på et fornuftig nivå, men han sier ingenting om den ukontrollerte ressursbruken i oljenæringen. Dette medfører svekket konkurranseevne, dårlige vilkår for fastlandsindustrien og enda mer klimagassutslipp i mange år fremover, sier Marcussen, som mener det er uforståelig at dette perspektivet utelates.

I klimaforliket tidligere i år lovet regjeringen å øke CO2-avgiften på sokkelen. Dette innfris i statsbudsjettet og trer dermed i kraft fra 1. januar 2013. Både miljøorganisasjoner og oljeindustrien selv har imidlertid påpekt at økningen er for lav til å begrense aktivitetsnivået på sokkelen.

– Det skulle bare mangle at regjeringen økte CO2-avgiften til det som ble lovet i klimaforliket. Problemet er likevel at dette ikke får noen reell innflytelse på oljenæringen. Økningen burde vært minst dobbel så stor, om den skulle hatt noen virkning, sier Marcussen.

Miljøpartiet De Grønne lanserte i forrige uke et eget alternativt budsjett for å vise at overgangen til det miljøvennlige samfunnet er både mulig og realistisk. Budsjettet kan lastes ned fra partiets nettsider.


Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny