Dårlige produksjonsforhold

Foto: Aaron Santos/ILO: https://www.flickr.com/photos/iloasiapacific

Mer åpenhet om produksjonen

23. februar 2016

Lave lønninger, overtidspress, dårlig forutsigbarhet og mangel på respekt for fagforeningsarbeid preger store deler av vareproduksjonen i verden. Utfordringene i verdensmarkedet er strukturelle, dypt urettferdige, og ofte godt skjulte.

Forbrukere etterlyser informasjon

Mange forbrukere etterlyser informasjon for å kunne ta informerte valg og unngå å bidra til uverdige arbeidsforhold når de handler en genser eller en ny telefon. Men det er lite informasjon tilgjengelig om produksjonsforhold, og forbrukeren i Norge har få rettigheter hvis hen vil undersøke produksjonsforhold før kjøp.

De Grønne mener det er på tide at forbrukerne og myndighetene sammen bidrar til at forbrukermakten styrkes og arbeidsforholdene i produksjonsland bedres. Derfor har vi gått sammen med KrF og Senterpartiet om å foreslå at det skal innføres en etikklov i Norge som skal sikre åpenhet.

Pålegger bedrifter å svare

Forslaget handler konkret om opprettelsen av en etikkinformasjonslov som vil pålegge bedrifter å svare forbrukerne om temaer knyttet til etiske og sosiale forhold ved produksjonen. Målet er å skape endring gjennom åpenhet. Slik vil både forbrukere, offentlig sektor og næringslivet kunne sikre anstendige produksjonsforhold når de kjøper varer.

– En god handel er en rettferdig handel. Hvis markedet skal fungere, er det et minimum at forbrukeren kan få informasjon om produksjonsforholdene når hen ber om det. Dette vil gjøre det langt enklere å bruke forbrukermakt til å bekjempe brudd på menneskerettigheter og miljøødeleggelse, sier Une Aina Bastholm, stortingsvara for De Grønne og forslagstiller.

Regjeringen må handle

Sammen med KrF og Senterpartiet vil vi med dette forslaget få regjeringen til å utrede og vurdere å fremme forslag til lov om åpenhet om produksjonssteder og etikkinformasjon om vareproduksjon til forbrukerne og organisasjoner.

– Når produsenter eller leverandører selv ikke sikrer informasjon til bevisste forbrukere, må vi sørge for dette politisk. Vi håper vi i løpet av våren kan få med hele Stortinget og regjeringen på dette forslaget, sier Bastholm.

Se til Miljøinformasjonsloven

Norge har allerede en lov som fungerer på liknende måte, nemlig miljøinformasjonsloven. Denne har som formål å sikre forbrukeren informasjon om miljøkonsekvenser som knyttes til et produkt, samt at det offentlige og private skal minske de negative konsekvensene knyttet til produkter. Krav om informasjon gjelder «forhold som har betydning for miljøet». En ny etikklov er tenkt å fungere etter modell av miljøinformasjonsloven.

Les mer om denne saken:

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny