Miljøopposisjon krever klimalov

Miljøopposisjon krever klimalov

09. april 2014

Vi må forplikte oss til å kutte klimagassutslipp, mener Miljøpartiet De Grønne, KrF, Venstre, SV og Sp. Nå krever de klare miljøforpliktelser fra regjeringen – for eksempel gjennom en klimalov.

– Vi har brukt flere tiår på å lage flotte lister med klimatiltak som aldri blir gjennomført. Hvis vi fortsetter å diskutere ønskelistene våre, uten å legge juridiske virkemidler på bordet, risikerer vi fire nye år med klimapolitisk handlingslammelse, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

FNs klimapanel har i sin siste rapport vist hvilke dramatiske konsekvenser klimaendringene vil få dersom verden ikke endrer kurs. Samtidig viste Miljødirektoratets rapport 7. mars at Norge ligger langt bak målene i Klimaforliket for 2020. Norsk klimapolitikk har hittil ikke fungert.

– Mangelen på måloppnåelse i norsk klimapolitikk viser behovet for en klimalov. Vi ligger langt etter skjema. Vi har ingen tid å miste, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Klimaforliket slår fast at «hensiktsmessigheten av en klimalov» skal utredes. Miljøopposisjonen forventer at Klima- og miljødepartementet setter fart i dette arbeidet.

– Vi må la alle beslutninger være styrt av målet om å kutte klimautslippene. En klimalov utformet på den riktige måten kan være et godt virkemiddel. Derfor er det viktig å få raskt tempo i utredningen av denne, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

Både Storbritannia og Mexico har hatt egne klimalover i flere år, og Danmark vedtok sin klimalov tidligere i år. Klimalov debatteres også i flere andre land. Ifølge lekkasjene fra FNs siste rapport som kommer på søndag, så har vi femten år på oss til å gjøre store kutt i klimagassutslippene.

– Vi må skjerpe den norske klimapolitikken på bakgrunn av den kunnskapen vi har fått både av hvordan Norge ligger i rute for å kutte klimagassutslipp og ny kunnskap fra FNs klimapanel om konsekvensene av klimaendringen, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Onsdag inviterer de fem partiene til fagseminar om klimalov på Stortinget for å få innspill til hvordan en klimalov bør se ut.

– En klimalov vil flytte diskusjonen fra om vi skal gjennomføre klimakutt til hvordan vi skal gjøre det ved å ta klimahandlingene ut av kortsiktige politiske prioriteringer og inn i lovverket, sier Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen og storingsrepresentant for Venstre.

9. april arrangerer også De Grønne også et seminar om klimalov.

Seminar om norsk klimalov

9. april 2014 kl. 12:30 – 14:00
Sted: Stortinget, konferanserom N202
Kontakt: Aud Hegli Nordø ( ahn@stortinget.no ) – 41470649

Klimaforliket slår fast at «hensiktsmessigheten av en klimalov» skal utredes. I anledning av at Klima- og miljødepartementet skal i gang med dette arbeidet, inviterer Miljøpartiet De Grønne, KrF, Venstre, SV og Sp til fagseminar på Stortinget om norsk klimalov. Vi legger opp til korte innledninger etterfulgt av debatt og samtale.

Program
• Status for klimalovutredning v/ Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.
• Juridisk vurdering av behovet for en norsk klimalov v/ Alexandra Bech Gjørv, partner i Advokatfirmaet Hjort (Presentasjon og WWF-rapport fra 2010 om norsk klimalov og Ajourføring av rapporten 2014)
• Erfaringer fra fem år med britisk klimalov v/ Tor Håkon Inderberg, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. (Presentasjon FNI)
• Hvorfor trenger Norge en klimalov? v/ Nina Jensen, generalsekretær WWF. (Presentasjon WWF )
• Trenger Norge en klimalov? v/ Kari Elisabeth Kaski, nestleder Zero
• Diskusjon og samtale m/ alle deltakerne og innlederne.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny