Miljøpartiet De Grønnes Kronikksamling 2015

Miljøpartiet De Grønnes Kronikksamling 2015

16. juni 2015

De Grønnes første kronikksamling har fått navnet «Fremover». Den er nå tilgjengelig for alle.

Under listetoppsamlingen på Gardermoen i mai lanserte Miljøpartiet De Grønne sitt første kronikkhefte, som har fått navnet «Fremover». Navnet gjenspeiler partiets ønske om å drive politikken hverken til venstre eller høyre, men fremover:

– Her har vi samlet tekster som har vært eller skal bli publisert. Blir dette godt mottatt, ser vi for oss at vi kan ha en årlig utgave, og kanskje også få til temautgaver innimellom, sier talsperson for De Grønne Hilde Opoku, som har fått redaktøransvaret for utgivelsen.

Hilde Opoku

“Forhåpentligvis kan en slik samling være til inspirasjon for diskusjon og videre tenkning… Miljøpartiet De Grønne er tross alt landets mest spennende tenketank ” – Redaktør Hilde Opoku

Vi oppfordrer alle til å bruke kronikkheftet aktivt i valgkampen – enten som grunnlag for egne standpunkter og diskusjoner, eller som materiell til nye medlemmer og potensielle velgere. Samlingen er et resultat av et tett samarbeid mellom folkevalgte, rådgivere og frivillige.

Hele kronikksamlingen kan du laste ned her (PDF):

Fremover – De Grønnes Kronikksamling 2015

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny