Nei til atomvåpen

Nei til atomvåpen

02. november 2015

Nylig ble det klart at regjeringen ikke vil stemme for viktige FN-resolusjoner mot atomvåpen. – Regjeringen må snu, mener De Grønnes stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Rasmus Hansson.

– Atomvåpen utgjør en global trussel. Internasjonale forhandlinger om å forby og avskaffe atomvåpen må komme igang så raskt som mulig. Norge må være en pådriver for dette, sier Hansson.

FNs generalforsamling pågår nå i New York. En rekke partier, inkludert et  av regjeringens støttepartier har bedt utenriksminister Børge Brende klargjøre Norges standpunkt til resolusjonsforslagene. Brende avviser alle så nær som ett.

– Tidligere har Norge vært pådriver innen kjernefysisk nedrustning. Nå har vi blitt en bremsekloss som aktivt motarbeider framgang. Dette er et alvorlig linjeskift i norsk utenrikspolitikk, sier Hansson.

Regjeringen fastholder at det å gå med på forslagene vil “bryte med NATOs strategiske konsept”. De Grønne støtter kravet til et stort antall av verdens stater og et bredt sivilsamfunn om et forbud mot atomvåpen og et NATO uten disse masseødeleggelsesvåpnene.

– Miljøpartiet De Grønne mener det er fullt mulig å kombinere en aktiv politikk for nedrustning, med å følge opp våre forpliktelser som NATO-medlem. Vi mener det er beklagelig at regjeringen har skjøvet NATO foran seg, i stedet for å ta konsekvensene av det vi sier, nemlig at vi ønsker oss en verden uten atomvåpen. Regjeringen må spørre seg selv hva vi skal svare når våre etterkommere spør oss hva vi gjorde for å avskaffe atomvåpen, når vi visste hvor farlige de var, sier Hansson.

Arbeiderpartiet ba nylig regjeringen stemme for en FN-resolusjon om humanitære konsekvenser ved bruk av atomvåpen. Det ser dermed ut til å bli et stortingsflertall for denne resolusjonen.

Da bombene smalt over Hiroshima og Nagasaki, var det en av de største menneskelige og miljømessige katastrofene vi har sett i moderne tid.

– Tragedien i Hiroshima og Nagasaki, var menneskeskapt gjennom villet politikk, og med villet politikk kan vi hindre at dette skjer igjen. Det er på høy tid å forby atomvåpen, sier Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny