Nelson Mandela: – Et stort forbilde for fred og forsoning

Nelson Mandela: – Et stort forbilde for fred og forsoning

06. desember 2013

Sør-Afrikas første svarte president, fred- og frigjøringsaktivist og forbildet til millioner av mennesker over hele verden er død 95 år gammel.

Nelson Mandelas utrettelige kamp for fred og forsoning gjør han helt unik i etterkrigstiden og til et stort forbilde for Miljøpartiet De Grønne. Mandela var en sann demokrat som på imponerende vis ledet Sør-Afrika i den svært viktige tiden i overgangen fra et hvitt mindretallstyre, til et demokrati, sier nasjonal talsperson for De Grønne, Harald A. Nissen.

Mandela satt 27 år i fengslet på Robben Island og andre steder. Mandela gikk etter sin løslatelse fra fengsel i 1990 i bresjen for en politikk som fokuserte på fred og forsoning med de tidligere hvite undertrykkerne. For dette arbeidet fikk Mandela Nobels fredspris sammen med daværende President Fredrik W. DeKlerk i 1993.

Nelson Mandela viste oss hvor viktig det er å stå opp for det vi tror på, men også at det er mulig å finne veien videre med tidligere fiender og motstandere. Han var et forbilde for en hel verden, sier Nissen.

Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken. Økologisk og sosial bærekraft, demokrati og menneskeverd forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold i fredstid. Ikkevoldelig motstand og dialog er egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Det er mulig å utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum og krig betraktes som usivilisert, heter det i De Grønnes prinsipprogram.

Statlige myndigheter i Norge flagger fra kl 12.00 i dag fredag 6. desember i forbindelse med at Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela gikk bort den 5. desember.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny