Rasmus i skogen

En ny Kyoto-avtale forplikter

12. desember 2013

I dag, onsdag 12. desember, godkjente Stortinget en ny Kyoto-avtale, som innebærer nye og tøffere krav til utslippskutt i Norge.

Men klimaavtalene blir meningsløse hvis Høyre og Arbeiderpartiet fortsetter å bryte sine internasjonale klimaforpliktelser. Det mener Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

– Norge har mislyktes totalt med å innfri våre beskjedne forpliktelser fra den første Kyoto-avtalen. Hvis Ap og H har tenkt å videreføre dagens klimapolitikk kan de like gjerne stemme mot den nye avtalen som skal ratifiseres i Stortinget i dag, sier han.

Utslippene øker

Hansson peker på at klimagassutslippene fra norsk territorium har økt siden 1990.

– Selv med ekstremt beskjedne ambisjoner er realiteten er at de norske utslippene har økt, og er 6 prosentpoeng høyere enn det vi forpliktet oss til. Hvis Arbeiderpartiet, Høyre og deres støttepartier har tenkt å ta like lett på den nye Kyoto-avtalen, bør de være ærlige nok til å stemme mot den i dag, sier Hansson.

Den nye avtalen som Stortinget vil godkjenne innebærer større krav til utslippskutt enn den første Kyoto-avtalen, som skulle regulere utslippene mellom 2008 og 2012.

Den neste avtalen skal gjelde for perioden 2013 til 2020. I løpet av de neste åtte årene skal Norge forplikte seg til å kutte utslippene med 16 % i forhold til 1990-nivået, i følge avtalen.

– Med det utgangspunktet vil en ny Kyoto-periode kreve en langt mer ambisiøs og forpliktende innenlands klimapolitikk enn det den rødgrønne har vært villig til å føre så langt, og det den blåblå regjeringen legger opp til nå.

– Miljøpartiet De Grønne vil stemme for at Norge skal påta seg en slik krevende politikk. Men de rødgrønne og de blåblå kan like gjerne stemme mot hvis de ikke har planer om å gjennomføre de store kuttene i Norge som avtalen faktisk krever. Det er ikke nok å kjøpe oss ut av forpliktelsene gjennom kvotehandel og tiltak i andre land, sier Rasmus Hansson.

Alternativt budsjett

I tillegg til den nye Kyoto-avtalen har Stortinget også debattert regjeringens forslag til budsjettprioriteringer for Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Her har Miljøpartiet De Grønne lagt frem et alternativt budsjett som viser hvordan Norge kan ta konkrete grep i klima og miljøpolitikken allerede i 2014.

– Den klimapolitikken som trengs for å oppfylle en ny Kyoto-avtale forutsetter at regjeringen gjennomfører de tiltakene Miljøpartiet De Grønne foreslår. Vi trenger blant annet en klimalov for å redusere utslipp i alle sektorer, vi trenger en kontrollert nedtrapping av oljevirksomheten og vi trenger en samferdselspolitikk som flytter investeringene fra motorveier og flyplasser til kollektivtransport.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny