Norge må ta sitt ansvar

Foto: Syrian Boys av Freedom House.

Norge må ta sitt ansvar

02. september 2015

Europa opplever nå den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. De Grønne mener at Norge kan gjøre mer for å ta sin del av ansvaret og hjelpe folk i nød.

Tusenvis av mennesker har allerede mistet livet, og mange andre risikerer hver dag alt de har for å komme seg til Europa og en tryggere fremtid. Den pågående flyktingkrisen eskalerer stadig:

– Dødsfallene i Østerrike og piggtrådgjerdene i Ungarn er eksempler på at situasjonen for flyktningene er uholdbar. Verdenssamfunnet er nødt til å reagere, og vi som europeere har et ansvar for å sikre våre medmennesker en trygg havn, sier De Grønnes nasjonale talsperson, Rasmus Hansson.

De Grønne mener at Frp og regjeringen underminerer stemningen når de gjør flyktningsituasjonen om til et spørsmål om hvor problematisk det vil bli å integrere syriske familier i Norge:

– Dette handler om mer enn penger. Det handler om hvilken atmosfære vi diskuterer menneskeskjebner i. Det er et ragnarok ikke så fryktelig langt fra oss, og vi kan hjelpe, og da må vi faktisk ikke først og fremst gjøre dette om til et spørsmål om hvor vanskelig det er. Dette kan vi greie hvis vi vil, sier Hansson.

Nødvendig avtale

De Grønne inngikk i vår et forlik med samtlige stortingspartier unntatt SV og Frp, om å ta i mot 8000 syriske flyktninger over de to neste årene:

– Stortinget gjorde helt rett i å inngå en ekstraordinær avtale om å ta imot 8000 syriske flyktninger og i tillegg bidra mer i nærområdene. Snart skal denne avtalen evalueres, og da er vi nødt til å ta hensyn til at situasjonen for syrerne på flukt ikke forbedrer seg, sier Hansson.

De Grønne mener at Norge burde tatt enda større ansvar for krisen vi ser nå. Som Røde Kors har påpekt, er det viktig at vi går inn med støtte i alle ledd – både underveis der mennesker er på flukt og i nærområdene de kommer fra. Det er viktig å sikre lovlige og trygge veier inn til Europa, slik at mennesker ikke mister livet i forsøket på å søke en beskyttelse de har rett på.

– Selv om situasjonen for flyktningene er akutt akkurat nå, er det viktig å huske på at den viktigste innsatsen er å sette en stopper for årsaken til at mennesker flykter – vi må trappe opp vår innsats for fred og utvikling i verden, sier Hansson.

 

Vi vil

  • At Norge skal ta imot 2000 overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) årlig i tillegg til syriske flyktninger. Beskyttelsesbehov må være det mest sentrale kravet. UDI organiserer reisen for dem og har avklart på forhånd hvilken kommune de skal bo i.
  • At Norge bidrar mer for syriske flyktninger og flyktningene i Middelhavet. Vi jobber for å ta i mot 10 000 syriske flyktninger i 2015 og 2016 og for å styrke bistanden til Syrias nærområder og strakstiltak rundt Middelhavet
  • Bevilge 500 millioner kroner til bosetting av asylsøkere med godkjent oppholdstillatelse, slik at kommunene har råd til å bosette flere flyktninger.
  • Legge større vekt på hensynet til barnets beste. Vi vil gi oppholdstillatelse til ureturnerbare asylsøkere som har vært i Norge i fem år (tre år for barn).
  • Styrke rettssikkerheten for asylsøkere, blant annet med informasjon på morsmålet og innføring av et reelt og gratis rettshjelptilbud.
  • Skape verdige forhold på alle asylmottak gjennom aktiviteter og mulighet til deltakelse i samfunnet. Alle barn må få gå på skole.
  • Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere fra UDI til Barnevernet.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny