– Norge trenger et helgrønt parti

– Norge trenger et helgrønt parti

20. februar 2013

Uttalelse fra årsmøtet i Oslo MDG: På Stortinget skal De Grønne søke støtte våre forslag både til høyre og til venstre for å få mest mulig gjennomslag for grønn politikk.

Stortingsvalget i 2013 ser ut til å bli et valg mellom en blå blokk bestående av Frp, Høyre,
Venstre og Krf på den ene siden, og en rød blokk bestående av AP, SV og SP på den andre.
Velgerne blir presentert for et valg mellom Erna eller Jens som statsminister.

Vi i Miljøpartiet De Grønne syntes denne todelingen tilslører mer enn den forklarer. For oss er forskjellen på blå og rød blokk reell, men all den tid begge regjeringsalternativ inneholder partier som ivrer sterkt for å åpne sårbare havområder for oljeleting, fremstår likevel de to blokkene som ute av stand til å ta inn over seg de store økologiske utfordringene vi står ovenfor.

For Miljøpartiet De Grønne går den sentrale skillelinjen i norsk politikk mellom de partiene
som setter vern foran vekst, og de partiene som ønsker å fortsette å ødelegge miljøet og
livsgrunnlaget vårt i bytte mot kortsiktig økonomisk gevinst. Vi definerer oss verken som blå
eller rød, men representerer en grønn politisk kraft som tar opp i seg både sosialistiske,
liberale og konservative verdier.

Når De Grønne kommer inn på Stortinget i september, vil vi jobbe for å få mest mulig
gjennomslag for grønn politikk, og søke støtte våre forslag både til høyre og til venstre fra sak
til sak. Vi vil samarbeide med alle partier som ønsker en omstilling av det norske samfunnet
til en fornybar og grønn økonomi. Vi kommer ikke til å gi støtte til noe regjeringsalternativ
før valget, og vil ikke danse etter pipen til verken Jens eller Erna.

Kommer De Grønne på vippen, vil vi gå i forhandlinger og støtte den koalisjonen som vil føre
den mest offensive klima- og miljøpolitikken, enten det er en rødgrønn eller borgerlig
regjering, eller andre konstellasjoner. Den politiske avstanden er for stor til at vi kan støtte en
regjering med Frp rundt bordet, men vi holder muligheten åpen for en mindretallsregjering
med Høyre, Venstre og Krf.

Verden står i dag overfor irreversible og svært alvorlige klimaendringer, og for første gang i
historien står menneskeheten i fare for å utslette sitt eget livsgrunnlag. Ingen av de gamle
ideologiene har vært i stand til å løse denne krisen. Tiden vi er inne i krever nye svar som går
på tvers av tradisjonelle ideologiske skillelinjer. Grønne partier har gått fram i de europeiske
landene og over hele verden, og nå har turen kommet til Norge. Det er på tide med et
helgrønt parti også i den norske nasjonalforsamlingen.

Resolusjon vedtatt 16. februar 2013 (pdf)

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny