NASA-bilde av jordkloden om natten, vertikalt delt som på et verdenskart.

Ny FN-rapport: Alle vil bli berørt av klimaendringene

31. mars 2014

Alle på planeten vil bli berørt av klimaendringene, og mange er allerede hardt rammet. Dette er hovedbudskapet i en rapport FN la frem natt til i dag.

– Spørsmålet er hva regjeringen i Norge vil gjøre konkret nå, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Må kutte nå
Rapporten er skrevet av FN sitt klimapanel, «The Intergovernmental Panel on Climate Change» (IPCC). Panelet er det ledende internasjonale organet for vurdering av klimaendringer. Det ble grunnlagt i 1988 for å bidra med et vitenskapelig syn på klimaendringer, og mulige miljømessige og sosio-økonomiske konsekvenser av endringene.

– Det finnes bare en løsning på dette, å kutte klimagassutslipp, gjøre det i Norge og gjøre det meget raskt, fortsetter han.

Sosial sårbarhet
Karen O’Brien, hovedforfatter av rapporten, sier at vi i tillegg må fokusere på å finne nye sosiale, økonomiske og politiske løsninger fremfor teknologi.

Hun vektlegger sammenhengen mellom endringer på individnivå og samfunnsnivå. Veien å gå er å ha fokus på klimaløsninger som også forbedrer folks livskvalitet, mener hun. Miljøpartiet De Grønne har også som grunnleggende prinsipp for vår politikk at vi vil forbedre livskvaliteten til borgerne ved å oppmuntre til grønnere valg.

Enkeltindividets valg
O’Brien mener at vi må huske enkeltindividets makt:

– Der så lett å tenke at man ikke kan gjøre noen forskjell, fordi det er for sent. Men det stemmer ikke. Stadig flere beveger seg bort fra antakelsen om at framtiden er gitt fordi klimaendringene er for komplekse til at enkeltindivider kan gjøre en forskjell. Det viktigste budskapet nå er at framtiden blir til ved alle beslutninger vi fatter i dag, på tvers av lokalsamfunn og sektorer. Det understreker betydningen av enkeltindividets valg.

Vi kan endre framtiden
O’Brien påpeker at rapporten viser at vi er i posisjon til å forandre framtiden. Endringene kommer garantert, men vi har muligheten til å påvirke dem.

– Rapporten viser hvilket handlingsrom vi har, sier hun.

– Vi som samfunn er ved et punkt hvor vi må bli klar over hva vi står for og hva vi prioriterer. Hva er egentlig viktig for oss? For lokalsamfunn, by, land og for oss som globale innbyggere? Og hvem bestemmer hvordan fremtiden vil se ut?

Les pressemeldingen til IPCC her. Du kan lese et sammendrag av rapporten her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny