Nye tillitsvalgte i Miljøpartiet De Grønne

10. mai 2015

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte valgte søndag formiddag flere nye tillitsvalgte. 

Toppledelsen fortsetter. Partisekretær Lars Gaupset ble gjenvalgt ved akklamasjon og skal nå ta partiet inn i en svært viktig lokalvalgkamp.

– Jeg takker for tilliten fra De Grønnes landsmøte. Jeg er toppmotivert for å gå i en valgkamp med så mange gode kandidater. Sammen skal vi vinne dette valget og gjøre Norge grønnere, sier Gaupset.

Nasjonale talspersoner Rasmus Hansson og Hilde Opoku er ikke på valg i år.

Kroglund blir ny internasjonal kontakt

Skribent og samfunnsdebatant Andrew Kroglund (56 år) ble valgt til ny internasjonalt kontakt.

– Jeg gleder meg til å løfte internasjonale temaer opp på agendaen for De Grønne. Kloden og menneskets skjebne avgjøres ved internasjonalt samarbeid. De Grønne forstår betydningen av slagordet “Tenk globalt, handle lokalt”, og er i essensen et internasjonalt parti.

Kroglund har åtte års erfaring som styreleder av Forum for Utvikling og Miljø, og er tidligere daglig leder i Regnskogfondet og Miljøagentene, og tidligere informasjon- og politikksjef i Utviklingsfondet.

Begynner arbeidet med nytt partiprogram

De Grønne begynner arbeidet med programmet for neste stortingsperiode allerede nå. Terje Traavik (72 år) ble valgt som leder av den viktige programkomiteen.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å gå i gang. Vi starter opp arbeidet med et nytt arbeidsprogram for 2017-2021 så fort som mulig og ser frem til å inkludere hele partiorganisasjonen i dette grønne politiske verkstedet, sier Traavik.

Traavik er utdannet veterinær og dr.philos innen virologi. Han har bakgrunn fra Sosialistisk Folkeparti fra 70-tallet, og satt i Tromsø kommunestyre for partiet Venstre fra 1986 til 1989.

Sjyvollen leder for De Grønnes Kvinnenettverk

De Grønnes Kvinnenettverk får Ragnhild Sjyvollen (29 år) som ny leder.

– Jeg vil jobbe målrettet for å etablere en god organisasjonskultur som gir rom for mangfold, styrke den likestillingspolitiske kompetansen i partiapparatet og sørge for godt skolerte kvinner blant våre folkevalgte listetopper i år og i 2017, sier Sjyvollen.

Sjyvollen har erfaring som organisasjonssekretær i De Grønne, og fra tillitsverv i Elevorganisasjonen, OD og PRESS – Redd Barna Ungdom.

Les mer her: https://www.mdg.no/om-oss/mdglm/valg-pa-landsmotet/

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny