Rasmus Hansson

– Ødelegger naturopplevelsen

28. november 2013

Solberg-regjeringen vil tillate lystkjøring av snøskutere i enda større grad enn de rødgrønne. Miljøpartiet De Grønne støtter frilufts- og naturvernorganisasjonenes skepsis til vedtaket.

– Det er forbløffende at Solberg-regjeringen til de grader favoriserer et mindretall av skuterkjørere framfor det store flertall av vanlige turgåere, sier stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.

I 2001 ble det åpnet for en forsøksordning hvor åtte kommuner selv fikk bestemme om fritidskjøring er lov. Forsøksordningen er nå foreslått utvidet av Solberg-regjeringen gjennom å innvilge dispensasjon til 105 kommuner.

Grunnleggende uforstand

– Med dette vedtaket viser regjeringen grunnleggende uforstand om verdien av det tradisjonelle norske friluftslivet. Friluftsliv handler om naturopplevelse på naturens premisser. Snøskuterkjøring i natur ødelegger naturopplevelsen for vanlige friluftsutøvere i stort omfang, og det er derfor massiv folkelig motstand mot å slippe snøskuterkjøringen løs slik regjeringen i praksis gjør, sier Hansson.

Han viser til at regjeringen har kuttet på posten til kontroll av motorferdsel i utmark på neste års statsbudsjett, samtidig som det åpnes for at over 73 000 registrerte snøskuterne kan drive med lystkjøring i over hundre kommuner.

Antallet snøskutere i Norge dobbelt seg fra 1992 til 2012. I enkelte kommuner har tallet økt til 170 prosent. Med det frislippet regjeringen planlegger nå, frykter De Grønne at økningen kommer til å bli sterkere i tiden fremover.

Nærmest utryddet tradisjonelle friluftslivet

– Regjeringens nye vedtak har ingenting med forsøksordning å gjøre. Når folk først har brukt store midler på å kjøpe skuter og har begynt å bruke den, er det vanskelig å rulle utviklingen tilbake. Lang erfaring fra blant annet Nord-Norge viser dette. I Sverige har snøskuteren nærmest utryddet det tradisjonelle vinterfriluftslivet, sier Hansson.

Hansson viser til at det er lite kunnskap fra forsøksordningen for hva en utvidelse vil bety for motorisert ferdsel i utmark, for eksempel knyttet til åpne rekreasjonsløyper. I evalueringen av dagens ordning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) var hovedkonklusjonen at lovendringene totalt sett førte til at støy- og trafikkbelastningen økte i forsøksperioden.

– Det vanlige friluftslivet sikrer at naturen er tilgjengelig for alle. Snøskuterkjøringen jager vekk alle andre enn skuterkjørere, avslutter Hansson.

De Grønne ønsker å gjennomføre en rekke strakstiltak for naturvernet. Vi vil verne minst 10 prosent av norsk skoger, styrke miljøforskingen og miljøforvaltningen, og redusere omfanget av ulovlig ferdsel i utmark.

Hvis du er enig med oss kan du støtte Turistforeningens underskriftskampanje for #stillenatur.

Foto: WWF-Norge

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny