Rasmus i skogen

Oljefondet inn i klimakampen

27. mai 2015

– Et enstemmig Storting går nå inn for å bruke oljefondet aktivt i kampen mot klimaendringer. Det er svært gledelig og et stort steg videre i klimapolitikken, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

Torsdag kveld ble det klart at alle partiene på Stortinget nå er enige om at Statens pensjonsfond utland – kjent som oljefondet – skal selge seg ut av alle selskaper som får mer enn 30 % av sine inntekter fra kullgruver eller kullkraftproduksjon.

– Det aller første De Grønne gjorde da vi kom inn på Stortinget høsten 2013, var å foreslå at oljefondet skulle trekke seg ut av kull. Nå skjer det. Dette er svært gledelig. Ikke minst fordi dette blir startskuddet for oljefondet som et klimapolitisk virkemiddel, sier Rasmus Hansson.

Et nytt prinsipp
Hansson viser til at et enstemmig Storting nå har knesatt et nytt prinsipp, nemlig at oljefondet av etiske grunner ikke kan investere i selskaper som bidrar tungt til klimaendringer.

– Når man først har sagt at det er etisk problematisk å investere i kull, blir det i neste omgang vanskelig å forsvare hvorfor oljefondet skal investere i tjæresand, og olje- og gassproduksjon. Dette er bare en begynnelse, sier Hansson.

Viktig bidrag internasjonalt
I desember skal verdens land bli enige om en ny global klimaavtale i Paris. Hansson mener Stortingets vedtak sender et klart signal til verdenssamfunnet.

– Vi sender nå et tydelig beskjed om at det ikke er greit å investere våre sparepenger i å ødelegge jordens klima. Det vil bli lagt merke til langt utenfor Norges grenser og vil være et svært viktig bidrag til de internasjonale klimaforhandlingene, sier Hansson.

Roser de andre partiene
Hansson gleder seg spesielt over at alle partier på Stortinget stiller seg bak vedtaket.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å rose de andre partiene, og miljøbevegelsen som har presset dette frem. Det er svært gledelig at regjeringen også nå stiller seg bak dette vedtaket. Dette er en stor seier for miljøet, sier Hansson.

Grønn Ungdom: – Barnebarna vil takke oss
– Dette er et historisk vedtak som barnebarna våre vil takke oss for, sier Lage Nøst, talsperson i Grønn Ungdom.

Når politikerne nå anerkjenner at oljefondet er et klimavirkemiddel, er dette et første skritt i retning av en effektiv norsk politikk for grønn omstilling globalt, mener Grønn Ungdom.

– Neste skritt er å investere mer av fondet direkte i fornybarprosjekter, og bevilge en andel til klimatiltak gjennom FN-systemet, sier Nøst.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny