Ønsker mer mangfold i dagligvarebransjen

Ønsker mer mangfold i dagligvarebransjen

13. februar 2015

De Grønne har bedt regjeringen om å vurdere lovendringer for å sikre konkurransen i dagligvaremarkedet. Snart risikerer Norge å sitte igjen med kun tre dagligvarekjeder.

Fokus på godt kjøpmannskap

– Jeg ønsker meg dagligvarebutikker som legger vekt på godt kjøpmannskap, ikke skannerapparater og billig arbeidskraft.  For mye prisfokus i dagligvarekjedene gir et feil inntrykk.  Lykken er mer enn billige svinekoteletter, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.
 
I Stortinget torsdag ba han derfor regjeringen om å endre grensen for å være en dominerende aktør i konkurranseloven til 30 prosent.

– Vi håper dette også vil kunne påvirke de store aktørene, både leverandører og dagligvarekjeder, til å ta større ansvar for å utvikle et norsk forbruk som er i tråd med naturens forutsetninger for matproduksjon, sier Hansson.

Vil senke grensa

I dag er grensen for å være en såkalt «dominerende aktør» i konkurranseloven satt til 40 prosent markedsandel. Selskaper med høyere markedsandel er underlagt en rekke restriksjoner for å unngå at de misbruker sin markedsmakt. Eksempler på dette i konkurranseloven er leveringsnektelser, underprising, rabattordninger, eneleverandøravtaler og produktsammenbindinger.
 
– Miljøpartiet De Grønne ønsker å åpne opp for mindre leverandører og nye dagligvarekjeder som vil konkurrere på kvalitet, ikke pris, sier Hansson.

Dersom ICA og Coop får det som de vil med sine fusjonsplaner, vil vi kun ha tre innkjøpere i dagligvaremarkedet i Norge. Med De Grønnes forslag vil to av fremtidens tre dagligvarekjeder bli definert som dominerende. Det betyr at fordelen ved å være stor reduseres, og at mindre konkurrenter får en konkurransefordel. Dette gir større muligheter for at mindre og nye aktører kan slippe til.

Ser mot Finland og England

Finland har allerede senket grensen for dominerende aktører i dagligvaremarkedet til 30 prosent. England har et eget dagligvareombud.
 
– De Grønne er opptatt av at forbrukerne skal ha større muligheter til å kunne velge kvalitet og miljøvennlighet fremfor pris. Da må vi åpne opp den maktkonsentrasjonen vi har i dag . Vi ber derfor regjeringen snu hver stein. En kombinasjon av den finske og den engelske modellen kan være en god løsning, sier Hansson.
 
De Grønne mener at vi trenger flere som forteller andre historier enn at dette kjøttet er kjempebillig. Det innebærer at kampen om hylleplassen må avgjøres av andre faktorer enn hvilken leverandør som betaler mest. Og det betyr at prisen på mat må reflektere de faktiske kostnadene ved produksjonen.
 

De Grønnes forslag ble dessverre nedstemt, med 5 stemmer for, og 98 mot.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny