Rasmus Hansson på Stortingets talerstol

Oppdatering fra Stortingsarbeidet mars 2014

02. april 2014

Her er litt kort informasjon om noe av det viktigste arbeidet vi har gjort på Stortinget den siste måneden.

Historisk forslag

I stortingsgruppa har vi feiret med kake etter at stortingsrepresentant Rasmus Hansson sendte et historisk forslag til Stortinget – å stanse oljeletingen på norsk sokkel. Forslaget er tatt godt imot av miljøorganisasjonene og vi håper det vil skape politisk debatt om inkonsekvensen i at vi vet at fossil utvinning fører til klimaendringer samtidig som vi investerer mer og mer i oljeproduksjon. Rasmus har også levert et forslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada.

Oljefondet ut av kull

Stortinget har behandlet et forslag om å trekke oljefondet ut av kull, der Rasmus argumenterte for at vi bør gjøre dette snarest uten meningsløse utredninger. Fra talerstolen viste han til en oppfordring fra den australske urbefolkningsgruppa Gomeroi som innstendig ba de norske politikerne om å stemme for forslaget, ettersom kullgruver er i ferd med å ødelegge deres hjemsted. Gomeroi-folket har laget en video med denne oppfordringen.

Spørretimen og skriftlige spørsmål

I spørretimen har Rasmus stilt spørsmål til de fleste av regjeringens 17 ministre, bl.a. har han

Her kan du se alle våre skriftlige spørsmål til regjeringen.

Arbeidet i komiteene

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fortsetter å være desidert mest arbeidskrevende, og vårt fokus har vært på Riksrevisjonens rapport om arbeidet med CO2-håndtering. Saken avsluttes med debatt i stortingssalen i april. Den andre store saken er endringsforslagene til Grunnloven, blant annet om grunnlovsfesting av en rekke menneskerettigheter. Rasmus er for øvrig saksordfører for Dok 3:5 (2013-2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi.

Annen virksomhet

Ellers har Rasmus vært på reise med Stortingets Energi- og miljøkomité til Brussel og Berlin. Der møtte han toppfolk fra EU og Tyskland for å diskutere EUs klima- og energipolitikk og spesielt Tysklands banebrytende «Energiewende«, som De Grønne i Tyskland har vært en pådriver for.

Rasmus har siden sist også varslet at han skal møte Dalai Lama når han kommer på Oslo-besøk i mai.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny