Overrumpler Stortinget med oljefondforslag

Overrumpler Stortinget med oljefondforslag

25. oktober 2013

Miljøpartiet De Grønne overrumplet Stortinget tirsdag med to forslag om å trekke oljefondet ut av kull og tjæresand, og samtidig gi oljefondet et mandat om å investere i fornybart.

– Forvaltning av oljefondet er i dag i strid med Norges klimamål. Vi vet at disse forslagene kommer noe brått på Stortinget, men De Grønne kom vel også litt brått inn på Stortinget. Vi vil utvide oljefondets investeringsunivers slik at vi kan plassere oljeformuen vår i lønnsomme fornybarprosjekter, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

Forslagene ble fremmet under den tradisjonsbundne tronetaledebatten, den første debatten etter et nytt Storting trer samme. Rasmus Hansson, som er eneste stortingsrepresentant for De Grønne, gjorde seg dermed bemerket med sin debut på talerstolen. Et av forslagene innebærer at Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt oljefondet, får en politisk målsetning om at 5% av fondet skal investeres direkte i infrastruktur for fornybar energi innen 2020.

Statsminister Erna Solberg lovet en vurdering av forslaget fra regjeringens side. I regjeringsplattformen heter det seg at «Regjeringen vil opprette et investeringsprogram innen SPU, med samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land».

– Vi har nå store forventninger til at Solberg-regjeringen kommer på banen og sørger for en grønnere forvaltning av oljeformuen. Norge er et lite land, men oljefondet gjør oss til en av verdens største investorer, og kan være et viktig klimapolitisk verktøy. I dag brukes fondet til å øke global oppvarming heller enn å bidra til den bærekraftige utviklingen som verden trenger, sier Hansson.

En rekke finans og miljøorganisasjoner er enige om at investeringer i fornybar energi både kan være lønnsomt og et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling globalt. Se anbefalingen i et felles brev fra 3. oktober i år fra organisasjonene.

De Grønne fremmet også forslag om å trekke oljefondet ut av tjæresand og kull.  Oljefondets totale fossile eksponering er i dag om lag 12-15%. Om lag 10% av dette er olje og gass.

– Vi risikerer å ha plassert oljeformuen vår i en karbonboble. Om karbonskatten Norge jobber for internasjonalt realiserers, vil kull og oljesand bli enda mindre lønnsomt enn i dag. Disse selskapene har ofte høy gjeld og fallende aksjekurser, sier Hansson.

Hansson viser til at 28 av oljefondets selskaper med størst tilknytning til kull har tap 35% av verdien i 2013 alene. Han peker også på at utfasing av oljesand og kull ikke er unikt i europeisk sammenheng. Nederlandske Rabobank investerer ikke i tjæresand, mens den Europeiske investeringsbanken arbeider med å trappe ned kullinvesteringer.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny