Paris-avtalen

Paris-avtalens konsekvenser

14. desember 2015

I helgen ble 195 land enige om å begrense den globale temperaturstigningen til maksimalt 2, helst 1,5, grader. Men vil dette ha konsekvenser for Norge? Selvfølgelig, mener De Grønne.

Klimaavtalen løser ikke klimakrisen, men er et kraftfullt signal til verden om å kutte utslippene. Norge er nødt til å gjøre mye mer på hjemmebanen hvis vi skal opptre i tråd med avtalen.

​- ​Paris-avtalen er først og fremst et rungende signal om at framtiden blir fossilfri. Verdens nasjoner har i praksis slått fast at når næringsliv og investeringskapital nå skal tenke framover, så må de tenke grønt, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne som selv var i Paris under store deler av klimatoppmøtet.

​- ​Når norsk politikk og næringsliv etter hvert skjønner hva en ambisjon om maks 1,5 grader betyr, så betyr det at den overordnede politiske prioriteringen fra nå må bli å utvikle de grønne næringene og jobbene, sier Hansson.

I helge ble 195 land på å begrense global oppvarming til maksimalt 2, helst 1,5, grader. Klimaavtalen løser ikke klimakrisen, men er et kraftfullt signal til verden om å kutte utslippene. Nå må Norge gjøre mye, mye mer. Og det fort.

Kroken på døren:

Når det gjelder spørsmålet om hvordan norsk olje- og gassutvinningen vil oppleve konsekvenser som følge av Paris-avtalen, er Hansson entydig:

​- ​Paris-avtalen betyr kroken på døra for drømmen om en framtid for norsk olje og gass., svarer Rasmus Hansson.

Dette betyr klimaavtalen for olje-Norge:

1. Oljeletinga må opphøre.
Den 23. konsesjonsrunde og andre planer om ny norsk oljevirksomhet i Arktis og lenger sør må avlyses. Dette har lenge vært en hjertesak for De Grønne, er her: Stans oljeletinga, ikke utvid den! (20.01.2015)

2. Oljesubsidene må avvikles.
Insentiver, skattefordeler og subsidier som i dag favoriserer petroleumssektoren i størst mulig grad kan overføres til utvikling av grønt og fossilfritt næringsliv. Dette har vi foreslått for Stortinget, se her.

3. Oljenæringa fases ut innen 20 år.
Som ledd i at overgangen til et grønt og fossilfritt næringsliv gir overordnet politisk prioritet må en plan for avvikling av norsk olje- og gassvirksomhet over en 20 års periode legges fram og vedtas.

4. Oljefondet må gjøres fossilfritt.
Mandatet til Oljefondet (SPU) må utvides til at fondet skal skape inntjening primært gjennom investering i bærekraftig, fossilfri virksomhet inklusive investering i bærekraftig utvikling i fattige land.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny