Parlamentarisme for dummies

08. januar 2014

– Styringsform, parlamentarisme og utvalgsmodellen er ord som det for oss i Stavanger haster å bli fortrolige med, sier Torfinn Ingeborgrud i Stavanger MDG.

Etter en travel spurt før jul med fokus på budsjettet er det en helt ny sak som opptar politikere i Stavanger.

– Styringsform, parlamentarisme og utvalgsmodellen er ord som det for oss i Stavanger haster å bli fortrolige med, sier MDGs Torfinn Ingeborgrud.

ra-leder

Demokratisk tilbakeskritt? Foto: Roy Storvik/Rogalands Avis

Bakgrunnen er at den Høyredominerte posisjonen i bystyret i Stavanger har kjørt igang en prosess hvor det ser ut til at målet er å innføre parlamentarisme som styringsform.

Endring av styringsform kan raskt bli aktuelt også i mange andre kommuner og lokallag. Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på hvilke oppgaver kommunene bør ha og de skal trekke opp kommunegrensene på nytt, og på Stortinget er det et solid flertall for at kommuner kan bli slått sammen med tvang.

Men flere er kritiske. Blant annet skriver Bjørn G. Sæbø i sin leder i Rogalands Avis 7. januar at det å «innføre et styresett som setter mindretallet ut av spill, innfører en ny politisk klasse og foretar flere avgjørelser i de lukkede rom, vil være et demokratisk tilbakeskritt».

Sandnes utreder

Også Stavangers tvillingby i sør, Sandnes, har utredet styreform og tenker å skifte til parlamentarisme.

Den norske kommuneloven gir nemlig kommunene mulighet til å velge mellom 2 ulike hovedmodeller, parlamentarisme er unntaket som vi finner i Oslo, Bergen og Tromsø. Her danner flertallet et byråd eller byregjering, som sitter med det daglige ansvaret.

Formannskapsmodellen er den vanligste styringsformen, og denne finnes i flere varianter. For å gjøre dette enda mer komplisert er det mulig med flere varianter også av parlamentarismen, Oslo har for eksempel gitt bydelsutvalgene ansvar for en rekke saksområder. I Bergen har bydelsutvalgene lite ansvar.

Sist tirsdag startet prosessen i Stavanger med et seminar i bystyresalen. Inviterte gjester fra nettopp Bergen ga gode råd om hvordan parlamentarismen kan bli best mulig, men ingen av disse var motstandere av denne styringsformen.

Ikke gull og grønne skoger

I Bergen er MDG og flere andre små partier sterkt kritiske. Torfinn har jobbet for at disse skulle bli invitert til seminaret, men uten å lykkes.

torfinn

Torfinn Ingeborgrud er MDGs representant i Stavanger kommunestyre. Foto: Guri Barka Martins

– Dette at prosessen kjøres i gang så bredt men likevel med så ensidig informasjonen gir et tydelig signal om hvor posisjonen vil den skal ende, sier Torfinn Ingeborgrud.

– Posisjonen holder kortene tett til brystet – nesten alle partier sier de skal «skaffe seg kunnskap om» og «drøfte bredt i gruppene». Denne type taktikkeri er vanlig, og noe en må avkle så raskt som mulig.

Den nåværende styringsformen i Stavanger betyr at administrativt ansatte i rådmannens stab skal utrede og forberede alle saker som skal opp til politisk behandling. Her ligger det mye makt, men samtidig er det ofte uklart i hvilken grad rådmannen skal ta initiativ til å følge opp de mer generelle målsettingene. Dermed er det ofte slik at man ikke vet hvor ansvaret er plassert, og hvem som skal stilles til veggs for det som ikke blir gjort.

I Bergen og Tromsø melder MDGs representanter Sondre Båtstrand i Bergen og Brynmor Evans at parlamentarismen ikke betyr gull og grønne skoger. Med parlamentarisme blir de små partiene holdt lenger unna makten, og flere vedtak blir gjort i lukkede rom.

– Dette kan umulig være bra for rekruttering eller demokrati. Dette er noe MDG er opptatt av, og i Stavanger har vi foreslått demokratireform med direkte valgte bydelsutvalg som et prøveprosjekt. Vårt hovedanliggende i denne saken er at alle endringer i styringsform må ta utgangspunkt i at vi ønsker et best mulig demokrati, minst mulig avmakt, kort avstand mellom velgere og beslutningstagere, høyt engasjement og høy valgdeltagelse.

– Uklokt

I Rogaland har signalene fra regjeringen ført til at noen kommuner har fått det travelt med å finne fram gamle nabofrierier, det kan være lurt å finne partnere før Stortinget gjennomfører tvangsekteskap. Stavanger er den byen i Norge som har minst areal i forhold til folketallet, derfor ser de fleste her fram til mulige fusjoner.

– Jeg mener dette at vi står foran sammenslåinger gjør det uklokt å kjøre i gang prosessen i retning parlamentarisme nå. Byer som dyrker bildet av seg selv som storbyer og utstyrer seg med byregjering blir mer skremmende partnere, nabokommunene kommer til å stritte mer imot, sier Torfinn Ingeborgrud.

– Det er bedre å ta en eventuell reform som en felles bryllupsreise etter en fusjon, da kan en bruke dette som en gulrot og la de gamle kommunesentrene få beholde en del oppgaver på samme måte som bydelsutvalgene i Oslo.

For øvrig melder Stavanger om høy aktivitet i både MDG og Grønn Ungdom. Ungdommene arrangerer regionseminar for hele Vestlandet fra 31.01.til 02.02.

– Alle lokallag må sende sine håpefulle dit, sier Ingeborgrud.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny