Mink

Pels: En skam for landbruket, i strid med loven.

08. desember 2015

De Grønnes forslag om å avvikle pelsdyrnæringen og forby import av pelsprodukter blir i dag nedstemt. Les Une Aina Bastholms tale til Stortinget her.

President,

Norge skal være best i verden på dyrevelferd, derfor har vi en dyrevelferdslov som skal sikre at dyrs artstypiske og individuelle behov er ivaretatt.

Men så lenge vi har pelsdyroppdrett i Norge blir dyrevelferdsloven brutt hver dag med Stortingets godkjennelse. Det er derfor De Grønne fremmet dette forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen, med en omstillingsstøtte som ville hindret at det ble satt nye valper på foreldredyra nå til våren.

Det er en stor misforståelse at du kan holde mink eller rev i bur uten at det bryter med deres mest elementære behov. Denne misforståelsen gjør at når alle faginstanser, i tillegg til flertallet i befolkningen, mener pelsdyroppdrett må avvikles – så tror fortsatt noen at vi mener det på grunn av noen bilder vi har sett på TV eller i avisa.

Men president, det holder ikke å stelle godt med dyra og følge forskrifter, når selve driftsformen går på akkord med dyrenes mest grunnleggende behov.

 

– Det holder ikke å stelle godt med dyra og følge forskrifter, når selve driftsformen går på akkord med dyrenes mest grunnleggende behov.

 

I tillegg til dyrevernorganisasjonene mener Rådet for dyreetikk, Veterinærinstituttet, Veterinærforeninga, UiB, fagnettverket Minding Animals og Foreningen våre rovdyr at pelsdyroppdrettet må avvikles.

Til og med Mattilsynet har gått så langt de kan i denne saken, og oppgir at basert på deres kunnskap er det god grunn til å anta at disse dyrenes artstypiske behov ikke blir tilfredsstilt i dagens driftsformer. Det er derfor oppsiktsvekkende når hele komiteen minner om at pelsdyrnæringen nå inspiseres mer enn noe annet dyrehold, uten å samtidig innse at dette har en grunn.

Rev og mink er komplekse rovdyr, president, med komplekse behov. De er jakter over store territorier. I oppdrettet får de mat i form av en grøt som fyller magen og gir fin pels, men som ikke kan tilfredsstille noen av behovene et rovdyr har knyttet til matsøk og jakt. Grunnen til at vi ønsker avvikling, og ikke bare innskjerping av forskriftene, er at det ikke er realistisk med andre driftsformer enn bur. Det sier pelsdyrnæringen selv.

President. Det er en ærlig sak om en mener at dyrs behov ikke skal respekteres og at lovverket for å ivareta dette var en slags inkurie i næringskomiteen i 2009. Men at dyrevenner i FrP, Høyre, Senterpartiet og KrF ikke ser at rev og mink aldri kan holdes forsvarlig i bur, det skjønner jeg ikke.

Dette er heller ikke en viktig distriktsnæring. Næringa er blitt mer og mer sentralisert, og særlig minkfarmene er begynt å bli så store at eierne er ikke lenger er for bønder å regne overhodet – de er forretningsfolk. 60% av pelsdyroppdrettet nå er uten tilknytning til matproduksjon.

 

– Vi mangler ikke virkemidlene, vi mangler ikke kunnskap, vi mangler ikke høringssvar. Det vi mangler er politikere som tør å ta et etisk standpunkt.

 

Pelsdyroppdrettet er ikke bare en skam for landbruket, den er i strid med loven. Vi mangler ikke virkemidlene, president, vi mangler ikke kunnskap, vi mangler ikke høringssvar. Det vi mangler er politikere som tør å ta et etisk standpunkt som er annerledes enn for 30 år siden. Som tør å si at av samme grunn som vi har innført beitekrav for kyr eller forbud mot fiksering av purka i svinenæringa, av samme grunn som at vi har et dyretilsyn og krever 1 km2 territorium for rev i dyrepark, må oppdrett av rev og mink i bur opphøre.

Jeg tror statsråd Listhaug er en politiker som kan ta et sånt standpunkt. Jeg er uenig med statsråden i mye, men gjennomføringsevne har hun. Jeg setter derfor min lit til henne og regjeringspartiene.

De Grønne tror ikke en trenger kompensasjonsordninger, dersom en tilbyr en omstillingsstøtte, men om det er det som skal til så kan vi støtte det. Vi vil derfor stemme for forslagene til både Venstre og Ap.

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny