Personverndagen

Personverndagen – Masseovervåkningstrenden undergraver demokratiet

28. januar 2014

De Grønne var i dag tilstede på Datatilsynet og Teknologirådets frokostseminar om tilstand og trender for personvernet i 2014.

Fra rapporten Personvern – Tilstand og trender 2014. Teknologirådet og Datatilsynet, Creative Commons BY-SA.

Når vi vet vi blir sett og registrert, sensurerer vi oss selv. Dette kalles nedkjølingseffekten, og er en av de mer alvorlige konsekvensene av ubegrenset overvåking.

37 prosent av befolkningen har endret minst én av sine handlinger som følge av Snowden-avsløringene, i følge undersøkelsen Datatilsynet og Teknologirådet la fram i dag.

Rapporten gir eksempler på nedkjølingseffekten i Norge. Blant annet har 26 prosent unnlatt å skrive under et opprop på nett fordi de var usikre på hvordan opplysningene ville bli brukt.

Slike tilfeller viser tydelig at personvern er avgjørende for et levende demokrati. Rappporten viser at 80 prosent av de spurte er enige i dette. Derfor er det avgjørende at problemstillinger knyttet til personvern og overvåkning må få større plass i den offentlige debatten.

PersonverndagenMiljøpartiet De Grønne var tilstede på lanseringen av Datatilsynet og Teknologirådet sin rapport Personvern – Tilstand og trender 2014.

Overvåket av Sverige

80% av norsk nettrafikk til utlandet går via Sverige, hvor forsvarets overvåkingsorgan FRA lytter. Gjennom Snowden sine avsløringer har det kommet fram at FRA samarbeider tett med NSA og britiske GCHQ, og har fått tilgang til noen av deres kraftigste overvåkingsverktøy.

De Grønne har programfestet at vi vil kreve slutt på Sveriges overvåking av norsk nettrafikk. I den blå-blå regjeringens plattform står det at disse vil ta opp denne overvåkingen med svenske myndigheter. Vi vil holde regjeringen ansvarlig for å følge opp dette punktet.

Nasjonale overvåkingsorganer har avtaler med andre nasjoners e-tjenester om utveksling av informasjon. Dette kan være avgjørende for å få bukt med internasjonal kriminalitet, men kan ved misbruk undergrave alle nasjonale personvernlover: Informasjonen nasjonale overvåkingsorganer ikke har lov til å samle inn, kan de nemlig få fra andre land.

Du kan lese mer om vår politikk om personvern i avsnitt om personvern i prinsipprogrammet vårt.

Illustrasjon: Birgitte Blandhoel, Creative Commons BY-SA.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny